BOEK:- So het God my geroep en was Hy nie getrou nie.

So … het God my geroep. En was Hy nie getrou nie!   

Getuienisse van 10 SENDELINGE …  Hoe God hulle geroep het en van God se trou. Hy het hulle deurgedra!  Enduit! Opgedra aan: Alle Sendelinge wat ja gesê het op God se roeping en Hom gehoorsaam al kos dit wat.

Tydens my bediening as sendingmobiliseerder van gemeentes het ek al met baie sendelinge te doen gekry. Elkeen met sy eie verhaal van hoe God geroep het – self sowel as die huweliksmaat en soms ook die kinders – elkeen wat oortuig moes word.

Die merkwaardigste deel van al hierdie roepingsverhale is hoedat almal getuig van God se trou na sy roeping.

Hy wat hulle geroep het, was deurgaans getrou; Enduit!

Ons het dit goed gedink om ’n paar van hierdie verhale in een bundel saam uit te gee. Met watter doel?

Eerstens om persone soos ek en jy te help om te besef dat sendelinge almal gewone mense is, mense met dieselfde vrae en vrese as ons, maar mense wat God se roepstem gehoor en gehoorsaam het.

Tweedens te ontdek dat God ’n unieke pad met elkeen stap as Hy roep. Selde (indien ooit) is dit ’n engel wat verskyn en met ’n hoorbare stem sê: Maak so; Doen dit; Gaan daarheen!

Derdens, en verseker die heel belangrikste doel van hierdie boek, om aan te toon hoedat die God wat roep, getrou is; Enduit getrou! En Hom daarvoor al die eer te gee. Aan Hom alleen!

Mag jy wat die boek lees ook deur hulle verhale inspireer word soos ek, toe ek dit die eerste maak gelees het. Mag dit jou help om ook weer fyn te gaan luister of jy nie dalk ook na God se roepstem moet luister nie.

As jy met enige van hierdie mense wie se verhale in hierdie boek vertel word, persoonlik wil kontak – doen dit gerus. Daarom is hulle kontakbesonderhede in elke geval bygevoeg.

Laastens… die wins uit die verkope van hierdie boek gaan aangewend word om elkeen van hierdie medewerkers in hulle bedienings by te staan. Indien lesers meer hieroor wil uitvind, kontak gerus die redakteur en uitgewer.

Soli Deo Gloria,

Chris Visser (VisChris):  Redakteur en uitgewer

DEELNEMENDE SKRYWERS:

 • Coen & Suria Scholtz, ProChristo, Kabwe, Zambia
 • Fanie Richter, Petra kollege, Witrivier
 • Laetitia Bull, Petra kollege, Witrivier
 • Marius, Mariana en MC Meijer, Werkers in Rusland
 • Casper en Vilma Badenhorst, VGK Sekororo
 • Peet Simonis, GLIFA, Alberton
 • Dries en Marlee Volschenk, CEF, Madagaskar
 • Lourens en Marie Laureti, NTM, Papua New Guinea
 • Gawie en Dina Joubert, Boesmansending, Botswana
 • Frikkie en Susan Boshoff, (Skuilnaam vir werkers in China)

Verdere inligting oor die boek:  

 • Publikasie: Aug 2008  Grootte: A5 Formaat   Bladsye: 194   Omslag: Sagte band
 • SBN  978-1-919-754-90-1;
 • Bedrag: Donasie van R100.00  (Posgeld ingesluit) 
 • Bestel boek by die skrywer (Vischris@telkomsa.net of SMS na 082-9269364)
 • eBOEK WEERGAWE: DONASIE van R50.00 (Sien meer inligting onderaan)

eBOEK WEERGAWE:

 • L.W. Prys: ‘n Donasie vir die gebruik van die boek. Donasies vir hierdie boeke word gebruik om ons bedieningsuitgawes te dek asook vir uitreikprojekte en die ondersteuning van sendelinge.
 • Laai die eBoek: “So het God my geroep, en was Hy nie getrou nie” (Pdf weergawe) … LAAI DIT HIER AF.

Maak asb. Donasie-inbetalings in enige van die volgende bankrekeninge:

 • In die ABSA bankrekening: Vissers_vir_Christus,
  • ABSA Centurion (Takkode 630-445)
  • Tjekrekening no 230-156-042
 • In die ENB tjekrekening: ForHisKingdom,
  • ENB Centurion (Takkode 250655)
  • Tjekrekening no 626-7682-3307

Stuur bewys van betaling na vischris@telkomsa.net) of Kontak die skrywer by +27-12-6542938; +27-82-9269364

Comments are closed.