BOOK:- Tibet: Maze between two walls.

voorblad

TIBET: Maze between two walls (kINDLE VERSION)

Contents of the book.

 1. Introduction
 2. Tibet, here we come!
 3. The country, its people and its tragic history.
 4. Excitement during our flights.
 5. The miracle train to Lhasa.
 6. Lhasa: What a city!
 7. Our trip to Everest Base Camp.
 8. The trip back: A final test
 9. The Tibetans’ religious and worldview.
 10. State of the Gospel in Tibet; Hope for the future.
 11. Appendix 1: More information on Tibet

This book can be Downloaded (after Donating an amount for our Ministry KINGDOM FOCUS) as a Kindle eBook at…  “TIBET – MAZE BETWEEN TWO WALLS”

Donations can be made at…

This book is also available as an ebook bilingual English/Afrikaans version:

TIBET – MAZE BETWEEN TWO WALLS / DOOLHOF TUSSEN TWEE MURE

Na ons besoek aan Tibet in 2011 was dit my begeerte om ons reisverhaal daaroor te skryf, maar om dan ook die tragiese duisternis van die Tibetaanse Boeddhisme en die houvas van die Chinese regering oor die land daarby in te vleg. Die twee mure wat hier ter sprake is handel juis oor bogenoemde twee aspekte.

My hoofdoel met die boek was om die land en sy geestelike nood onder die aandag van gelowiges hier plaaslik te bring en gebed en belangstelling vir die onbereikte volk op te wek. Intussen het ek begin korrespondeer met ons Tibetaanse toergids van destyds en het veral geleer hoe moeilik dit is om na hulle deur te dring met die evangelie. Die korrespondensie met hom kan ook gelees word.

Die boek is op ’n unieke wyse geskryf sodat dit in beide tale Afrikaans en Engels gelees kan word, maar dis nie ’n direkte vertaling van die een na die ander nie.

Die boek kan as eBoek  afgelaai en gelees word na ‘n Donasie van R50 of meer. Verdere materiaal met video’s en foto’s van die land word ook as Internet-skakels in die boek self beskikbaar gestel om verder te kyk.

Inhoudsopgawe van die boek / Contents of the book.

 1. Inleiding / Introduction
 2. Tibet, hier kom ons! / Tibet, here we come!
 3. Die land, sy mense en sy tragiese geskiedenis / The country, its people and its tragic history.
 4. Opwinding op ons vlugte / Excitement during our flights.
 5. Die wonder-trein na Lhasa / The miracle train to Lhasa.
 6. Lhasa: Wat ’n stad! /  Lhasa: What a city!
 7. Ons Toer na Everest Base Camp / Our trip to Everest Base Camp.
 8. Ons terugreis: ‘n Laaste toets / The trip back: A final test
 9. Die Tibetane se godsdiens- en wêreldbeskouing / The Tibetans’ religious and worldview.
 10. Stand van die Evangelie in Tibet; Hoop vir die toekoms / State of the Gospel in Tibet; Hope for the future.
 11. Appendix 1: Meer inligting oor Tibet / More information on Tibet

L.W.  Die Donasie vir die gebruik van die boek  word gebruik om ons bedieningsuitgawes te dek asook vir uitreikprojekte en die ondersteuning van sendelinge.  (Vir hierdie boek word R20 van elke boek wat verkoop word vir die Tibet sendingfonds aangewend.)

Donasie-inbetalings kan ook in die volgende S.A.Tjekrekeninge gedoen word:

 • ABSA Centuriontak 630-445, Rekening no 230-156-042
 • ForHisKingdom, FNB Centuriontak 250655; Rek No 62676823307

Comments are closed.