Daily Archives: 2013-07-22

What Is A Missional Church?

One of the great recoveries of doctrine in our day has been the recovery of the Missio Dei. That’s a fancy Latin term for what we call the mission of God. The word “missio” is the Latin word that means “sent.” It’s the “sentness” of the church.

God is a missionary God. And what we mean is that God sends the Son. The Son is both sent by the missionary God and is a missionary. He and the Father send the Spirit. The Spirit is actually a missionary Spirit too – the sent One – sent into the world with a purpose.

And as John 20:21 says, “As the Father has sent Me, so I send you.” We are all sent! Every Christian is a sent one. There’s no such thing as an un-sent Christian who does not get to participate in the eternal purposes of God in and through the church. And all of us get to play!

It’s not so much that the church has a mission, it’s that the mission has a church.

Click here to find out why:
http://www.vergenetwork.org/2012/04/03/alan-hirsch-what-is-a-missional-church/

Grace and Peace,

Michael “Stew” Stewart
Founding Director, Verge Network & Conference

Het die toekoms ’n kerk?

Oorgeneem uit eKerk se Goeie Nuus (Mon 2013/07/22)

Het die toekoms ’n kerk?

Toe gebeur die digitale era hier reg onder ons neuse. (Of is dit op ons rekenaars en selfone?) Hier in 2013 word 154,6 biljoen epos boodskappe reeds daagliks rondgestuur vanaf 3,6 biljoen epos adresse. In Junie was daar 1,1 biljoen geregistreerde Facebook gebruikers en 555 miljoen Twitter gebruikers. Ook het 2,200,000 boeke oor die afgelope jaar die lig gesien. Amazon vertel egter vir ons dat vir elke papierkopie daar tans 1,4 boeke elektronies verkoop word. Tussendeur spandeer mense sonder moeite 40 uur per week voor die TV. Tieners en jongmense wy op hulle beurt tot soveel as 50 ure per week aan rekenaarspeletjies.

In hierdie nuwe wêreld is die vraag na die toekoms van die kerk niks nuuts nie. Hoe gebeur kerk in ’n digitale wêreld waar daar dikwels net sprake is van omgee vanaf ’n afstand? Te midde van statistiek wat vertel van krimpende kerkgetalle wêreldwyd moet ons dalk hierdie vraag omdraai en vra: “Het die toekoms ooit nog ’n kerk?”

Wel, hier’s goeie nuus. Christus hou steeds sy losgekoopte mense styf in sy eie hand vas. In Matteus 16 gee Hy ons die versekering dat nie eens die poorte van die doderyk sal triomfeer teen die belydenis dat Hy die Christus is nie. Daarom dat die ware kerk nog altyd te midde van enigiets vanaf vervolging tot sekularisasie voortbestaan het.

O ja, Christus het nie gesê Hy hou die omhulsels in stand waarin sy kerk gegiet word deur verskillende kerklike denominasies nie. Geboue, eiendomme, musiekinstrumente, salarisse, formele strukture en vergaderings is wel belangrik op grondvlak, maar die ware kerk kan ook hiersonder bestaan. Elke keer in die geskiedenis wanneer die kerk onder druk was, het Jesus se mense effektief hiersonder gefunksioneer.

Miskien verwar ons kerklike omhulsels met die ware belydenis van die kerk. Ons dink dat as sekere kerklike omhulsels in onbruik verval, dan is die kerk ook daarmee heen. Nee, die kerk is regtig eers in gevaar wanneer mense ophou om te bely Jesus is die Here. Rooi ligte flikker as mense ophou om God en ander onvoorwaardelik lief te hê. Dalk moet ons weer besef wat is die essensie van kerkwees en wat is kantlynsake… en ons prioriteite hiervolgens aanpas.

(Registreer gerus op die webwerf van Ekerk by http://www.ekerk.org/  om die nuus self te ontvang.)

Faith & Reason Conference

Faith & Reason Conference

You are invited to the annual Faith & Reason Conference. The theme of this year’s conference is ‘Christianity and Science’. The following four topics will be addressed:

In the Shortest Possible Time (John Gilchrist)

Modern science has discovered that the universe is 13.7 billion years old. Contrary to questions among Christians as to why God would take so long to come to the ultimate purpose of his creation, namely man made in the image of God, we will see that he actually moved resolutely to fulfill his purposes within the shortest time possible. Find out why he chose this planet rather than any other for this purpose.

Reconciling an evolving universe with Evangelical Christianity (Dr. Michael Jarvis)

Some have suggested that scientific evidence, for how our universe has evolved over billions of years from its Big Bang creation, conflicts with biblical revelation and with the fundamentals of Evangelical Christianity. The perceived conflict has led many Christians to fight against some major discoveries of mainstream science. My presentation details how a complete reconciliation is possible. It is urgently needed in our scientific and technological generation.

Answering the Scientific Arguments of Popular Atheism (Dr. Richard Howe): 

  • Christianity has always stood against the advances of science.
  • Christianity has reacted against science because science has displaced man from the center of the universe.
  • The Bible was written by the same people who said the earth was flat.
  • Most scientists are atheists therefore the belief in God is not scientific.
  • Virtual particles prove that is it possible for something to come into existence uncaused out of nothing, therefore the universe could have come into existence uncaused out of nothing.
  • As the maker of the biological complexity of the world, God Himself must be no less complex and therefore would Himself need a causal explanation. 

Why the (natural and social) sciences are not “exact” (Prof. Danie Strauss)

The idea of an objective and neutral science is generated by a philosophical school of thought, namely positivism. Its assumptions flow from a peculiar view of reality which is expressed in a distinct theoretical framework (paradigm). Alternative theoretical frameworks lead to different, oftentimes opposing or mutually exclusive orientations. This presentation will argue that a particular theoretical orientation, directed by an ultimate commitment, explains why there are even within the natural sciences different schools of thought. The examples given from the disciplines of mathematics, physics and biology will serve the purpose of illustrating how ultimate commitments and theoretical paradigms permeate scholarly activities.

Speakers:

Please visit http://www.antwoord.org.za/fr2013 for more details.