Gaan gereeld na die Koninkryksnuus-blad

Koninkryksnuus op Facebook

Facebook-logoVir gereelde nuwe Aktuele Inligting en Hulpmiddels om gelowiges te motiveer en hoop te gee en om Gemeentes te help om hulle Getuienistaak meer effektief uit te voer – Besoek gerus die Facebook blad (klik hier of op die foto links).

Hoofdoel: Om Gemeentes te help tot meer effektiewe betrokkenheid by Sendingwerk en die ondersteuning van sendelinge. Gerig op Sendingmobilisering en verskaffing van sendinginligting op wye front.

Jy is welkom om ook bydraes hieroor op hierdie blad te maak. Mobiliseringshulpmiddels: Seminare, handleidings van sendingstrategieë, nuusbriewe, boeke en ander hulpmiddels

https://www.facebook.com/pages/Koninkryksnuus-Kingdom-News/108731402540960

Comments are closed.