Wat is jou Passie?

As jy ‘n passie het, kan jy baie struikelblokke oorkom

“Jy sal nooit matriek maak nie … Jou kind hoort in ‘n spesiale skool … Ons familie was nooit goed in wiskunde nie…” Baie mense getuig dat hulle hierdie woorde as kind moes aanhoor. Sommige het dit geglo en daarvolgens geleef. Ander het besluit om die wêreld verkeerd te bewys. As gevolg van hierdie passie het hulle baie struikelblokke oorkom en ‘n groot sukses van hulle lewens gemaak.
Christene het een groot passie in hulle hart, naamlik om sodanige getuienis in die wêreld uit te leef, dat siele van die ewige dood en verderfenis gered kan word, en die voorreg kan geniet om die ewige heerlikheid saam met Christus te betree. Hulle doen dit deur hulle gawes en talente in afhanklikheid van God en met die krag en leiding van die Heilige Gees tot diens van hulle naaste uit te leef.

In 2 Kor. 6:3-7a skryf Paulus soos volg oor sy passie, struikelblokke en bron van krag:
“Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie, maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland; ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid.
Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God.

(Bron: ‘n Plasing deur Lizeth Taljaard op Facebook)

Comments are closed.