Hulpmiddels/Meetinstrumente vir Gemeentes

toolsHulpmiddels, Gereedskap of meetinstrumente  vir die Mobilisering van Gemeentes vir ‘n meer effektiewe uitreikbediening. 

Verskeie meetinstrumente (Tools) word op hierdie Blog aangebied vir gemeentes wat dit wil gebruik om hulle gemeentes te evalueer en te mobiliseer vir hulle getuienistaak.

Kerkleiers is welkom om dit te gebruik. Klik op …

Comments are closed.