IS DIE BYBEL BETROUBAAR?

Is die Bybel betroubaar?

Daar word deesdae baie gevra of ons die Bybel nog kan glo.

Konig-Is Bybel betroubaar

Adrio König gee in IS DIE BYBEL BETROUBAAR? ‘n indiepte-verduideliking van ‘n wye verskeidenheid Bybelse besprekingspunte. Hy kyk na wat ons oor die Bybel glo, asook probleme, teorieë en verskille wat ons in die Bybel kry.

As ‘n persoonlike getuienis, bevoorreg omdat ek self Adrio König se Bybelskool-lesings by Kersondermure bywoon, wil ek met vrymoedigheid hierdie en gerus al sy werke sterk aanbeveel.

Temas wat in die boek onder die loep kom, sluit in:

  • gesag en betroubaarheid van die Bybel
  • die verhouding Ou Testament-Nuwe Testament
  • die geskiedenis in die Bybel
  • maniere van Bybellees
  • Bybelvertalings en Vertaalteorieë
  • verskille in die Bybel

Die laaste hoofstuk gee praktiese riglyne oor hoe om die Bybel te lees en ‘n persoonlike belydenis te formuleer. Saam met die onderwerp- en teksregister is hierdie ‘n uitstekende naslaan-bron.

IS DIE BYBEL BETROUBAAR? sal lesers die nodige insig gee wat hulle sal help om self te sien dat die Bybel inderdaad betroubaar is.

Comments are closed.