KAN GOD SIEKTES GENEES? WIL GOD ALTYD GENEES?

KAN GOD SIEKTES GENEES? WIL GOD ALTYD GENEES?

‘ n Vriend skryf in lengte oor God se genesing van sy liggaamlike siektes na gebed, op grond van die woorde: “Deur sy wonde is ons genees”. Die vraag kom toe onwillekerig weer by my op: Hoe moet ons die Bybel hieroor verstaan?
Baie se “teologie” hieroor is gebasseer op die verstaan van Bybeltekse waarmee ek ongelukkig sou moet verskil. Ek kan ongelukkig nie vrede hê met die interpretasie dat Jesus se sterwe aan die kruis (sy wonde) ook vir ons siektes bedoel was nie. (my verstaan van Jes. 52:4 se “siektes” en 1 Pet 2:24 se “genees” kan ongelukkig nie die ‘genees’ ook vir ‘fisiese siektes’ aanvaar nie. Siekwees is meesal tydelik van aard (alhoewel daar natuurlik emosioneel, geestelik of psigologiese redes daaragter kan lê).
As ek siek word, bid ek natuurlik ook daaroor, aanvaar Sy genesing waar Hy dit gee of gaan ek dokter toe waar nodig, moet ek moet dit soms maar uit sweet as Hy so wil en as dit langer vat.
In baie gevalle (bv. ongeneeslike kanker) moet mens vrede maak met die dood. Die feit is, ons gaan uiteindelik almal eendag die finale siekte kry wat gaan lei tot ons fisiese dood wat ons almal tegemoet leef. Daarna natuurlik, die opstanding waar ons as gelowiges finaal oorwinning sal hê oor siekte en dood!
Volgens my is Jesus se sterwe en sy “wonde” aan die kruis volledig vir ons sondes – dis ewige werk – maar kan nie sonder meer ook vir ons liggaamlike siektes verstaan word nie. Dis volgens my verkeerde skrifuitleg en inlees wat die Bybel nie wou bedoel nie. Verder: Dit veroorsaak baie vrae en seer by mense wat nie genees word nie.

Waarom lê ek soveel klem hierop en doen ek soveel moeite om my oortuiging so in die lengte weer te verduidelik? Ek het geen probleem waar mense so glo soos jy nie en is bly waar mense genesing beleef. Ek glo natuurlik kan God genees (Hy is immers die Skepper en kan daarom verseker genees ook WAAR HY WIL!) Maar…As dit reg is om dit so te verstaan dat Jesus dan ook vir ons siektes gesterf het, waarom dan soveel gelowige bidders wat nie genesing kry nie? (die eenvoudige antwoord wat die voorstaanders van die “leer” gewoonlik gee is: Ongeloof of nog sonde in die persoon se lewe; Sjoe, dis liefdelose oordeel!)

Waarom dus die lengte van my skrywe? Want ek het in my bediening al meer “seer” gesien waar mense na gebed nie genees word nie (en dan God en die Bybel bevraagteken en ’n geloofskrisis beleef oor waarom nie: ongeloof of sonde?). Ek het o.a. ’n lang pad geloop met ’n blinde vriend wat die worsteling moes deurmaak omdat ’n Pinkstergroep (met sulke skeefgetrekte Bybeluitleg) besluit het hulle sien dit as hulle missie om vir sy genesing te kom bid en hom herhaaldelik daaroor besoek het – wat nie gebeur het nie – met die hoekom-worstelings daarna.
Persoonlik het ek talle soortgelyke verhale, maar ek wil nie verder daaroor uitbrei nie. Elke leser weet wat ek bedoel. Ek doen dus ’n beroep op almal wat hieroor verskil … kom ons respekteer mekaar en wees nie te seker van ons standpunt as die enigste Bybelse waarheid nie.
Eendag gaan ons almal saam staan voor die Groot Geneesheer (Dis onseker wat daarmee bedoel word, want vir my genees Hy nie altyd so sonder mediese ingrype soos wat ander van getuig nie – ek was onlangs in vir ‘n nekoperasie – Ek het ook eers daaroor gebid en heelwat ander het ook vir my kom bid).
Ons gaan boweal staan voor die Groot Finale Oorwinnaar. Van laasgenoemde kan niemand verskil nie!

One response to “KAN GOD SIEKTES GENEES? WIL GOD ALTYD GENEES?

  1. Piet du Pisani

    Ek stem baie saam dat ons dikwels te maklik in ander se siekte inklim en dan aankondig dat “die HERE sê” die person gaan genees word, dan gebeur die teendeel. Hoe sou die Here een ding sê en dan ‘n ander ding doen?
    Dit val snaaks op op in dieselfde stukkie te vra ons moet mekaar se strandpunte respekteer en dan te verwys na iemand se “skeefgetrekte Bybeluitleg”?