Gebedsriglyne

’n Paar Gedagtes oor Gebed (Rom 8)

Eerder as te vra: Wat is Gebed?  Waarvoor mag ek bid? Bid ek genoeg? Bid ek reg?
Moet ons dalk eerder besin oor: Wie is ons vir God? Sy Doel met ons (sy kerk)? Waar pas gebed in?

‘N DEFINISIE OOR GEBED: 

  • GEBED IS NIE… opnoem van ons wenslys (inkopielys; ons “vra” vir ….)
  • GEBED IS… Doelbewuste ontmoeting met God vanuit ons verhouding met Hom (Rom 8)

L.W.Verhouding” beteken: vertroue; vrymoedigheid, dank, smeek, huil, lag, geniet ens.

Volgens Rom 8 sien ons hoe God ons sien.

–  Vrygespreek in Christus Jesus  (Rom 8:1); vrye toegang of vrymoedigheid deur die bloed van Jesus (Vgl Heb 10:19)

–  Gelei deur die Gees wat in ons woon (:9)

–  Het ons die lewe op grond van God se vryspraak (:10)

–  Sekerheid van Ewige Lewe: (Jud. v 21; Joh. 5:24; 6:40,47, 1Joh 5:13)

–  Kinders van God (:14), ons ABBA VADER (:15) Die Gees getuig saam daaroor!(:16)

–  Het ons deel aan sy heerlikheid (:17,18) t.s.v. lyding en verganklikheid (:19-23)

–  Kan ons hoop op wat ons nie sien nie (:24) met volharding (:25)

–  As ons bid staan die Gees ons swakheid by (:26) pleit Hy namens ons volgens God se wil (:27) (Vgl ook Jud. v 20)

Wat die Bybel nog oor Gebed sê:

1) Ja, God nooi ons om te bid:  Mat 11:28 Kom; Jer. 33:3 Roep;           1Tes 5:17 bid;  Mat 7:7 vra; Fil. 4:6 maak bekend; 1Pet 5:7 Werp op Hom;

2) Alleen en Gesamentlike gebed: “2” of “3” Mat 18:19; Hand 1:14; 2:42; 6:4

3) Model vir hoe om te bid? “Ons Vader”-gebed (Mat 6); Hand 4:24-31; Psalms ens.  Ef. 6:10-20 Bid met Wapenrusting

4) Model Bidders: Nehemia 1;  Daniel  9; 10; Jak 5:13-18 verwys na Elia, ’n mens net soos ons; Jesus Luk. 5:16; 6:12; Mk 6:46; Paulus: Ef. 3:1,13; 14-21;  Beelde in Openbaring van wierookbak vol gebede (Op. 8:3-4)

5) Belangrikheid  van gebed: Eseg. 22:30 (God soek brestreders); Jes. 62:6 (Wagters op mure)

6) Gemeente as Huis van Gebed: Mat 21:13; Eerste gemeentes: Hand 2:42; Hand 13:1-3

7) L.W. Gebed vra beplande TYD (Bill Hybels… in Too busy not to pray,  Slowing down to be with God;  “For many years I knew more about prayer than I ever practiced. Prayer takes …time and stillness – and we are so busy! Then I did something absolutely radical…I Prayed”

Bill Hybels in Coffee with God,  “I’ve always been able to make time for what I value.”

8) WAARSKUWING: Volhard in gebed: Rom 12:12; Kol 4:2; Mat 24:13

PRAKTIESE RIGLYNE VIR GEBED

Pray for an hour

Riglyn 1: 12 Elemente van gebed- Sien sogenaamde Gebedswiel hiernaas soos oorspronklik deur Dick Eastman in sy boek The Hour that Changes the World aangebied was. (Lees hier meer daaroor)

 

(Om my poging in Afrikaans daarvan uit te druk, laai dit hier af)

Riglyn 2: 4 Elemente van gebed volgens ABBA Vader (Rom 8:15) waar ABBA dan beteken…

  • A = AANBID
  • B = BELY
  • B = BEDANK
  • A = AFSMEEK

Om die hele artikel meer volledig te lees en uit te druk, laai dit hier af:  “n Paar gedagtes oor Gebed”

One response to “Gebedsriglyne

  1. Louise Carstens

    Dis baie insiggewind, baie dankie