Kennis oor Islam en Betrokkenheid by Moslem Evangelisasie

Kennis oor Islam en Betrokkenheid by Moslem Evangelisasie

1. Groot Onkunde

Onder die indruk van die toenemende invloed van Islam op wêreldgebeure asook hoe dit die Christendom en godsdiensvryheid in die algemeen raak, het ek al meer bewus geraak van die groot onkunde wat daar oor hierdie godsdiensgroep en hulle kultuur onder Christen-gelowiges bestaan.

Hierdie onkunde bestaan blykbaar ook net so oor hoe om die evangelie meer effektief met Moslems te deel.

As ons die groot uitdaging om die Goeie Nuus ook aan miljoene onbereikte Moslems te bring, ernstig wil opneem, sal ons baie beter moet doen as wat tans blykbaar gebeur.

Dis die motief van my skrywe: Om eerstens vas te stel wat is die gewone gelowige se kennis oor die saak en hoeveel is aan die gebeur rondom die evangelisering van Moslems.

Laastens wil ek die baie inligting wat ek beskikbaar het, graag met belangstellendes deel. Miskien kan dit jou help om maklik baie meer te leer en jou opnuut ook motiveer om meer betrokke te raak, veral om beter toegerus te wees om meer ingelig te bid daaroor.

2. Vraelys oor Kennis en Betrokkenheid by Moslemevangelisasie

Ek het daarom onlangs ’n vraelys oor die onderwerp versprei. (Laai die vraelys met die verskillende keusevrae hier af).

Die response op die vraelys was waarlik vir my baie insiggewend. Die belangrikste daarvan is soos volg:

1)    Byna 70% van respondente dui aan dat hulle kennis en blootstelling hieroor oppervlakkig is terwyl 20% meer dit as “uiters onkundig” aandui.

2)    Oor die blootstelling van Moslems as mense dui 20 % aan dat hulle slegs bekend is met die negatiewe beeld van Moslems as terroriste.

3)    Meer as die helfte het geen blootstelling aan Moslems en is onbekend met ‘n Moskee in hulle omgewing.

4)    Meer as die helfte dui ook aan dat hulle baie onkundig is oor wat Islam leer en wat die Quran en hulle godsdiens behels.

5)    76% van die respondente meen dat ‘n beduidende aantal lidmate in hul groep/gemeente onseker en selfs bang is vir Moslems

6)    Meer as 55% voel hulle kry net nie genoegsame blootstelling, inligting en toerusting hieroor nie.

(As jy meer belangstel, laai die volledige respons op die vraelys hier af).

3. Bewusmaking oor die onderwerp:

Lesers kan gerus die onderwerp van Moslem-evangelisasie in hulle gemeentes of kleingroepe bespreek en oorweeg om meer bewustheid oor Islam en toerusting hoe om met hulle in gesprek te tree vir julle lidmate oorweeg.

4. Hulpmiddels en materiaal vir opleiding

Gebruik gerus die materiaal wat hierby aangedui word om groter bewusmaking oor Islam te maak en/of opleiding vir Moslemevangelisasie aan te bied.

Dis meesal op die internet beskikbaar en kan maklik afgelaai word. Andersins kan ’n kundige oor die onderwerp genader word vir ’n ter plaatse opleiding in julle gemeente of groep.

1)    Baie materiaal wat op hierdie Blog beskikbaar is, kan jy lees by http://www.vischris.com/islm/

2)    Lees die baie artikels waarvan die skakels op daardie Blog gegee word.

3)    Lees veral:  SHARING CHRIST WITH MUSLIMS: a 13 part series to download about  SHARING CHRIST WITH MUSLIMS 

4)    Wat beteken al die vreemde begrippe? Laai gerus af… Glossary for witnessing to Muslims

5)    The words for “God” in Arabic

6)    Laai gerus ’n redelik volledige lys van webwerwe oor die onderwerp hier af.

7)    Kyk ook na hierdie webwerwe:

  1. http://www.answering-islam.org,
  2. www.morethandreams.tv,
  3. www.isaalmasih.net,
  4. www.kalimatullah.com,
  5. www.barnabasfund.org.

Ten slotte: Ekself is geen kundige oor die onderwerp nie, maar besef die erns daarvan om meer daaroor te leer. Vir die doel het ek hierdie materiaal probeer saam bring en deel dit graag ook met jou indien jy meer wil leer daaroor.

Lewer gerus hieronder kommentaar en kontak met vrymoedigheid as ek van enige hulp kan wees om hierdie saak vêrder onder mense se aandag te bring.

Comments are closed.