APRIL VIR JESUS- Ek wil my hiermee vereenselwig. En jy?

Ek vereenselwig my graag met hierdie projek. Besin daaroor en begin loop self daarmee in julle dorp en kerk.

APRIL VIR JESUS-SAMEVATTING

Ek stuur die skrywe met die veronderstelling dat u die aanvanklike APRIL MAAND VIR JESUS UITEENSETTING reeds gelees het. Indien nie, lees dit hier

Daar is reeds verskeie kerkgenootskappe wat hul gemeentes inspireer om met die projek saam te werk. Die ideal sal natuurlik wees dat al die kerkgenootskappe, onafhanklike bedieninge en hulporganisasies hiermee sal saam werk tot eer van die Here en die herstel van ons pragtige land Suid Afrika.

DIE DOELWIT:

Die doelwit met die April maand projek, is om soveel mense as moontlik te kan bereik met die boodskap van Jesus se kruisiging en opstanding. Om die boodskap duidelik te kan oordra wat dit vir die mensdom beteken.

Die boodskap van Sy kruisiging is eintlik die Evangelie van Christus Jesus. Dit is die een belangrike saak waaroor alle Christelike kerke saamstem. Daar moet meer gekonsentreer word om oor dit waaroor ons saamstem, en ook saamgewerk  word in die toekoms. Die boodskap wat tans na buite uitgedra word aan die wêreld, is ‘n duidelike boodskap van verdeeldheid, afguns en selfs naywer. Elke kerk met sy eie koninkryk. Nie waar nie?

Hierdie opdrag het van die Here gekom en nie van ‘n kerkgenootskap nie.  Ons vra baie mooi en beleefd, moenie die projek net weer afskiet as ‘n foefie nie. Dit is ons oortuiging dat die Here ons land wil herstel. Daar is nie ‘n politieke leier of party wat hierdie land van ons kan genees van sy probleme nie. Net die Here kan dit doen. Daar is ‘n aanhoudende stroom van versoeke daagliks, waarin daar gevra word vir voorbidding vir ons land. Dit is van uiterste belang dat daar gebid word.

Wat egter daarby aansluit om suksesvol te wees, is dat daar iemand moet wees wat hierdie evangelie verkondig daarbuite. Geloof kom deur die gehoor!! Sal die regering dit kan doen? Op wie anders as die kerk van Jesus Christus lê die roeping om dit te doen?

GOD ROEP MET HIERDIE AKSIE DIE KERK OM OP TE STAAN TEEN DIE DUIWEL EN AFGODE  EN VERDERWING VAN ONS MENSE!!!!! KOM WORD DEEL DAARVAN !!!

‘n Paar praktiese voorstelle aan die gemeentes wat graag wil saam werk.

  1. Stel ‘n aksie komitee aan in die gemeente, sodat elke gemeente kan beplan wat hulle gaan doen gedurende April maand elke jaar.
  2. Kontak buur gemeentes van dieselfde denominasie of enige ander denominasie om uit te vind waar en op watter vlak kan daar spontane samewerking geskied. As elke dorp se denominasies bymekaar kan kom om ‘n gesamentlike poging aan te wend om van hierdie projek ‘n sukses te maak, sal dit wonderlik wees.
  3. Daar is T-hemde met slagspreuke beskibaar om tydens April maand aksies aan te trek om mense se aandag te trek as ‘n aanknopings geleentheid. Neem ‘n sensus op van hoeveel T-hemde, met spesifieke drukwerk daarop, en watter groottes benodig word in die gemeente. Bestel dit vroegtydig sodat ons nie onkant gevang word teen April maand nie. Onthou asb net om die geld saam met die bestelling beskibaar te stel omdat ons die voorraad kontant moet aankoop by ons verskaffers. Indien u nie weet waar om dit te bestel nie, kontak 0829795698 om meer uit tte vind.
  4. Daar is baie goedkoop material beskikbaar by materiaalwinkels om te gebruik. Drapeer dan hierdie lappe om bome voor elke gemeentelid se huis, lamppale of selfs die heinings voor huise. Hoe meer mense in elk straat dit doen, hoe meer trefkrag sal daar wees. Swart vir sonde, rooi vir die bloed van Jesus en wit vir reinheid nadat Jesus se bloed jou sondes weggeneem het.
  5. Reël met buur gemeentes of selfs net in elke gemeente om op spesifieke dae deur die buurt waar jy woon, met ‘n bakkie of sleepwa te ry met ‘n groot tuisgemaakte kruis agterop ook gedrapeer met dieselfde lappe.
  6. Daar sal pamflette beskibaar wees om aan die publiek uit te deel sover as wat die optog dan sal gaan. Bestel dit ook by dieselfde nommer.
  7. Onthou asb net dat daar geen leerstellings buite aan die publiek uitgedra moet word nie. Net die evangelie van Jesus Christus. As ‘n gemeente voel om hulle kerkgenootskap se stempel op die pamflette te plaas, is hulle welkom, maar geen geveg teen ‘n ander kerk of godsdiens nie. Die Heilige Gees is die een wat oortuig, nie ‘n leerstelling nie.
  8. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Daar is nie plek vir vegters en bakleiers in God se liefdes sfeer nie.

Indien u meer wil weet, kontak gerus Past Kai Beukes

dmv e-pos by <kaibeukes2012@gmail.com> of sms by 0724808311

Dankie,

Kai Beukes

One response to “APRIL VIR JESUS- Ek wil my hiermee vereenselwig. En jy?

  1. Daar is ‘n Engelse spreek word wat die situasie in Suid Afrika baie mooi opsom en dit is :WHEN YOUR HOUSE IS ON FIRE, THERE IS NO TIME TO ARRANGE THE PICTURES ON THE WALL!!!. Ons het werklik nie meer tyd om te stry oor doop, handeklap, hoed op die kop, mag ‘n vrou preek of enige iets van daardie aard nie. Ons land het die HERE nodig.