‘n Voorstel hoe die Kerk SA in 2015 kan HERVORM.

Ek het die naweek baie tyd gehad om te dink en te bid (al lêende op my rug – na rugoperasie). Na politieke nuus geluister; een korrupsie, vermorsing en onbekwaamheid-skandaal op die ander.
Preke wat ek geluister het, roep lidmate in SA op om nog meer skuldig te voel en nog meer te doen en te gee. (Meeste voel gefrustreerd en al so oor-gee?!)
My eerlike vraag is: gaan ons Christene se verder bietjie “gee” en “doen” enige verskil maak aan die reuse groot gat van armoede en werkloosheid wat ons regering al verder laat gebeur. Ek voel dit het tyd geword om baie sterker ons verantwoordelikheid as kerk op te neem en veral die regering aan te vat oor Eskom, belastings, polisie… noem maar op (so baie wat verkeerd is wat direk aan hulle swak leiding toe geskryf kan word).

Wat daarvan as die hele kerlike gemeenskap dwarsdeur ons land een Sondag SAAM as EENHEID opruk Uniegbou toe (Of watter staatsgebou in elke dorp van toepassing is) ipv kerk toe en ons saak daar gaan stel en verantwoordelikheid eis. (En natuurlik daar handevat, bid en God ‘n slag as enigste Heerser erken en bely)

Voorbeeld: Ons vat genoeg kospakkies en traktaatjies saam om daarna die hele Pretoria (stad of dorp) “rooi” te verf (aan almal die kleur en betekenis van Jesus se bloed – die evangelie – te veduidelik) Elke kerk/groep kan spontaan organiseer, beplan, doen soos hulle voel dit prakties meeste die boodskap met oortuiging kan kommunikeer.

DATUM? Wat van nog hierdie jaar. Goed georganiseer op Hervormingsondag, die Sondag naaste aan 31 Oktober, Bv 25 Oktober 2015.

Ag Toe. Asseblief, oorweeg; Bid daaroor, praat daaroor, “Like” dit en stuur dit aan na ander gelowiges, julle gemeente of groep se leiers. (GO for It!)

As jy kan help, vertaal die konsep in Engels en deel dit op Sosiale Media waar ookal.

Vir wie? Net vir die herstel van die Eer van die ware God alleen (vir my verstaan is Hy die Drie-enige; Vader, Seun en Heilige Gees)

L.W. Dis wat ek na gebed en worsteling die naweek as antwoord in my gees ontvang het. Mag dit ooreenstem met wat die Gees vir jou gaan lei.

One response to “‘n Voorstel hoe die Kerk SA in 2015 kan HERVORM.

  1. Hi Chris, ek het ook al baie gedink oor hierdie dinge in ons land. Ons kan seker saamstaan en tydens ‘n optog beswaar maak teen Eskom, armoede, korrupsie en baie ander dinge.

    Maar, antwoord my net EEN vraag, en dit is die volgende: Ons land bloei agv aborsie (duisende kindertjies word jaarliks in SA vermoor deur aborsie. Lees maar Num.35:33. Wt van gay huwelike wat vandag deur die kerk aanvaar word?. Wat van die blantante opstand teen God en Sy Woord? Wat van die mondstuk van die antichris wat nou reeds in die media Jesus se maagdelike geboorte, Sy kruisiging, Sy Ligaamlike opstanding uit die dood ontken en dit afmaak as mites? Wat van die geleerde teoloë wat die bestaan van die hel ontken?

    My vraag is; gaan optogte help? Hierdie is beslis nie ‘n stryd teen vlees en bloed nie maar verseker teen die bose magte in die lug en teen die wêredlheersers van hierdie eeu (EF6:10-12)

    My mening is dat ons by onsself moet begin en as kinders van God uiterste berou gaan toon en ons sonde bely en Sy aangesig soek. Lees maar weer 2 Kronieke 7:13-14.

    Die Kerk moet vandag begin terugkeer na sy eerste liefde; na Jesus ons Here!! Optogte kan nie die duisternis verdryf nie; net die lig van die kinders van God alleen, met die wonderlike toeristing van die Wonderlike heilige Gees.