Waarom GROEI die kerk so min?

Dink bietjie hieroor en gee asseblief jou mening:

Die statistiek van die Christelike kerk is al vir baie eeue dieselfde: Slegs EEN DERDE is Christene (waarvan meer as die helfte slegs in naam). Die vraag is: Waarom vorder ons nie? Waarom bereik ons nie meer effektief die groot nie-Christelike wêreld nie? (Ja, daar is hier en daar meer sukses, maar dit bly ‘n druppel in die groot emmer).

Is ons METODE verkeerd? Is dit ‘n gebrek aan VISIE, of te min PASSIE of te min GELOOF?

Wat sê jy?

8 responses to “Waarom GROEI die kerk so min?

  1. Danie Bester

    Die fout le nie by die kerk nie. Ongelukkig is ‘n mens ‘n vergeetagtige wese (onthou o.a. die Israeliete!) Die probleem is dat daar te veel geld, te maklik beskikbaar is met te veel afleiding en lekker wereldse dinge wat mense laat vergeet hulle is afhanklik van ‘n Hemelse Hand. Sondag-afleiding sogenaamd (sport ens.) laat mense gou-gou ‘n keuse maak: “daars nog tyd om later in ons lewe ernstig te raak oor ons hemelse toekoms”. Die baie geld laat mense lekker onafhanklik voel. Die mense wat gereeld aanbid moet myns insiens ernstig begin bid dat die “mense daarbuite” die erns van uitlopende tyd begin besef. Leraars kan aan die begin van die erediens 10 minute spesiale gebedstyd inruim waar daar ernstig gebid word vir die oopgaan van mense se oe vir die gevaar van aangebode wereldse genot. Die boek “The Islamic Antichrist” van John Preacher wat deur hierdie webtuiste bekend gestel is, het ontsaglike kennis oor eindtye oopgesluit. Sou mense tog dalk hierdie boek lees! Dit sal die kerk volmaak.

  2. Ek voel (1.)die kerk gee nie genoeg aandag / krediet aan die Heilige Gees nie en (2.) ons as Christene bid nie meer vir bekerings nie. Ek stem saam dat mens nie meer mense waarlik tot bekering sien kom nie. Maar daar moet tog eers ‘n begeerte wees. Waar kom die begeerte vandaan? is dit nie die Heilige Gees wat dit in mense se harte moet bewerkstellig nie? Waar kom sonde oortuiging vandaan? Is dit nie die Heilige Gees se funksie nie? Die verantwoordelikheid om vir sondaars se bekering te bid lê by ons wat onsself Christene noem. In my eie woorde: In die begin was die Woord, en die Woord was by God en die Woord was God. Die Woord het vlees geword en onder ons kom woon. Daarna het die Woord Gees geword om in ons harte te kom woon (die Woord ingeplant). Kom ons maak dit ‘n saak van gebed: Dat hierdie wonder mense meer en meer sal bereik.

  3. Chris, terwyl ek oor die toestand van die gemeente vanoggend worstel maak ek weer jou epos oop oor die kerk. Vanoggend het ek vir myself gese die probleem met ons kerk/gemeente is dat ons nie erns maak met Matteus 28 nie en nie die ware konsekwensies van geloof in die Here Jesus Christus en dissipelskap (geloofgehoorsaamheid aan Hom) nie duidelik en prakties en konkreet aan nuwe en ou gelowiges uitspel nie. Ons preek dit wel maar die praktyk word afgewater en ons pas dit nie toe in ons gemeentes nie. Die kerk/gemeente word hanteer soos ‘n klub waar lede vrywillig kan besluit wat hulle wil doen of nie. Geen dissipline, mentorskap en toesig, liefdevolle maar konsekwente tug nie….