Dissipelskap – die “Geheime Wapen” in ons arsenaal

Mens kan die kerk se hantering van Dissipelskap met reg beskou as die mees verwaarloosde skakel van die groot opdrag, wat grootliks misverstaan en onderbeklemtoon word.

En tog is dit dié Opdrag in die ‘Groot Opdrag’. Die misverstaan, ignorering en verwaarlosing van Dissipelskap in die praktiese bediening van die kerk en die kortpad-pogings om kerkgroei daarsonder te wil doen, dit is dalk die gevaarlikste wapen waarmee die vyand die kerk lamlê.

Of sal mens sê dis eerder die kerk wat homself in die voet skiet deur dissipelskap te verwaarloos.”
Waarom dan die opskrif: “Dissipelskap – die ‘Geheime Wapen’ in ons arsenaal? Lees hier meer daaroor…

Comments are closed.