DIE WARE BETEKENIS VAN KERSFEES VIR MY:

Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het (die volheid van die tyd = is Christus se geboorte, wat ons vandag vier as Kersfees), aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ‘n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader!

Jy is dus nie meer ‘n slaaf nie; jy is nou ‘n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. (Gal.4.4-7)

EK EN JY WAT GLO IS NOU NIE MEER SLAWE, MAAR KINDERS VAN GOD EN ERFGENAME VAN GOD SE BELOFTES.

Comments are closed.