Ondersteuning van Sendelinge

Wat is ‘n Sendeling? What is a Missionary?

Ek het onlangs die vraag op die Facebook-blad Koninkryksfokus gevra en bespreek en heelwat reaksie ontvang.

Jy kan dit weer hier lees.

Aangesien ek nie self ervaring op die “Sendingveld” gehad het nie, deel ek liewer die bydraes van mense wat as ervare sendelinge weet waaroor hulle praat.

Een van die waardevolle reaksies hierop was die volgende bydrae van ervare sendelinge wat baie jare in die Verre Ooste gewerk het:

Liewe Chris,  Na aanleiding van jou vraag “What is a Missionary?”, heg ek graag die volgende RIGLYNE VIR SENDELINGE (Afrikaanse en Engelse weergawes) aan wat ek uit ons persoonlike ondervinding opgestel het om geroepenes, individue, kleingroepe en gemeentes te help in die proses van sendingbeplanning en sendingondersteuning. Ek glo dit help mense en gemeentes deur die prosesse van hedendaagse sendingaksies meer in perspektief te plaas en as handleiding te dien. (Jy kan dit hieronder aflaai deur op die Onderwerpte te klik)

Sendingbediening Riglyne

Mission Ministry Guidelines

Groetnis en seën

Prof Francois & Mimmie du Toit

(Sendelinge van die Verre Ooste)

Kontak: shirjamin@gmail.com; +27 71 004 5079; +27 71 851 3966

Julle is welkom om ons te nader vir advies en berading of om as bemoedigingsprekers te kom deel met julle.

Comments are closed.