Wat is jou persepsie? Groei of taan die Christelike geloof en kerk.

Merk gerus hieronder jou PERSEPSIE van hoe jy die stand van die kerk en/of Christelike geloof sien; Groei of taan dit? Ongeag die definisies of betekenisse van die begrippe… net jou EERSTE REAKSIE.

https://www.facebook.com/groups/KingdomFocusNews/permalink/1711928039045448/

Comments are closed.