‘n Nuwe Passie vir my Roeping

Saam met SAAWE

Ons het verlede naweek die voorreg gehad om weer na baie jare ‘n SAAWE-gebedskamp by te woon. Destyds, ongeveer in die laat 90’s, was hierdie kampe vir my (en baie ander het dikwels dieselfde getuig), tot groot seën om ‘n Sendingvisie en Passie te kry en dit aan te vuur. Baie mense het ook hier ‘n Sendingroeping gekry en later in een of ander Sendingprogram betrokke geraak. (SAAWE staan vir Suid-Afrikaanse Aksie vir Wêreldevangelisasie.  Vir meer oor SAAWE.)

Dit was die naweek weer ons ervaring. My ywer en passie het die afgelope tyd ‘n laagtepunt bereik (en dis nie net aan my swakker gesondheid toe te skryf nie). My geestelike kooltjie het beslis begin smeul, grootliks as gevolg daarvan dat ek al verder van die vuur geskei was. ‘n Nuwe voorraadopname met waar ek staan voor die Here en sy roeping vir my lewe was so nodig. Die blootstelling, getuienisse en gebede was net wat ek nodig gehad het. Prys die Here! Bid ook steeds asseblief vir ons!

Die pad vorentoe

Ons voel oortuig dat ons graag nader aan SAAWE wil beweeg en weer nouer sal wil saamwerk. Ek het in die verlede reeds so baie by hulle geleer. Al die SAAWE personeel (die ou hande: Murray en Christine, Bettie en Patrys en Lissie, asook die nuwer gesigte: Nico en Almero) was oor baie jare so warmhartig in hulle omgaan met ander.  Ons eerste gesprek saam was weereens so ‘n ervaring.

Die volgende aspekte is groot oop geleenthede waarmee ek graag onder hulle leiding sal wil werk.

  1. Caring friend vir Ufollo.net : Ek was destyds met die afskop hiervan betrokke, maar heelwat water moes eers nog in die see vloei voor al die struikelblokke uitsorteer is. Dit loop nou baie gladder. Bid daarvoor. Bid vir meer en meer soekers om ook kontak te maak met hulle vrae en wysheid vir die antwoorde wat ons probeer gee. Vir meer inligting kyk gerus by www.Ufollo.net 
  2. Besigheid en Sending:  Daar is onbeperkte moontlikhede en voordele om met besigheidsbeginsels ook na Sending te kyk. Behalwe finansiële redes en werkskepping bied dit ‘n wonderlike aankopingspunt vir die evangelie (bv. Almero met sy ontwikkeling van skaak in skole – hier plaaslik asook daar ver onder die talle werklose vlugtelinge in die kampe in die Midde-Ooste).
  3. Ontwikkeling en bekendstelling van die nuwe Dissipelskap-beginsels (Disciple Making Movements) wat deur vele as die grootste kerkplantingsbeweging in die geskiedenis van die kerk genoem word. Vir meer daaroor lees Ed Gross se boek: “Are you a Christian or a Disciple”of Jerry Trousdale se “Miraculous Movements: How Hundreds of Thousands of Muslims are falling in Love with Jesus”

Die pad vorentoe is tans nog onseker en huiwerig, maar ek wil graag saam met die manne van SAAWE daarin loop. Bid asb. daarvoor.

In alles vir Sy Koninkryk,

VisChris

One response to “‘n Nuwe Passie vir my Roeping

  1. Pieter Strobos

    Baie goeie besluit.
    Ons bid vir jou en Sterna.