Sendelinge en hulle finansiële ondersteuning

 1. My betrokkenheid by Sending: As sendingmobiliseerder strek dit oor baie jare, nog voor die BLOEITYD van AD2000. Ek het baie gemeentes gesien wat toe by “sending” betrokke geraak het deur “sendelinge” uit te stuur en te ondersteun. (Rondom 2000 was dit die reël eerder as die uitsondering)
 2. My doel met die skrywe: Ek praat namens geen spesifieke sendeling of organisasie nie, maar pleit net by gemeentes wat steeds by sendelinge betrokke is… NEEM ASSEBLIEF NET KENNIS.
 3. My waarneming tans:Sendelinge sukkel al meer om finansiële steun te werf, maar veral om staat te maak op dit wat hulle tevore ontvang het. Te veel male word verneem van sendelinge dat hulle fondse gesny of selfs onmiddellik gestaak gaan word (soms na jare se steun) met net ’n epos of selfs SMS wat lees “weens die kerkraad se nuwe besluit…”). Daar word ook baie dikwels gevind dat sendelinge wanneer hulle oud word, nie aftreevoorsiening in plek het nie en dikwels net van vergeet word.
 4. Van die redes daarvoor is 1) Ja, die finansiële situasie van stuur-gemeentes en hulle lidmate het beslis sedertdien verswak. 2) Plaaslike geldeenhede (bv. die Rand) se waarde het die afgelope dekade noemenswaardig verswak, met baie minder ontvangste (bv. Dollars) in die sendeling se sak. 3) Dalk die belangrikste rede, gemeentes en kerkleiers wat hulle visie en fokus terug skuif na ’n weer na-binne gerigte bediening waar klem weer teruggeplaas word op slegs die eie gemeente (en dalk die onmiddellike gemeenskap) terwyl die “onbereiktes” (wat tevore met moeite onder hulle visier gebring is), weer uit die blik verdwyn het.
 5. My beroep aan gemeentes wat oor sendelinge en ondersteuning moet besluit… plaas julle biddend in die skoene van ’n sendeling en hulle projek en oordink eers die Koninkryksdoel daarvan voordat daar sommer net hier heel eerste afgeskaal word wanneer die begroting moet klop.
 6. LAASTENS: Ons sal graag vir preke, gesprek of konsultasie beskikbaar wil wees om kerkleiers te help met praktiese strategieë wat kan werk, bv. ’n Geloofsofferverbintenis vir ekstra sendingfondse. (Klik op die skakels vir meer inligting).

One response to “Sendelinge en hulle finansiële ondersteuning

 1. Johan BLOEMHOF

  Baie dankie Chris vir die belangrike skrywe. Die rand het inderdaad baie verswak en heelwat meer rande is nodig vir dieselfde ‘baguette’ Franse brood en om dieselfde tenk vol brandstof te maak vir die bediening. Deur die Here se genade is daar gemeentes en gelowiges wat verstaan en steeds getrou gee oor meer as 30 jaar ten spyte van moeilike tye. En God seën dit.
  Johan BLOEMHOF in Frankryk