02-Vir meer agtergrond oor die Evaluasievraelys:

Liewe gemeenteleier (Pastoor, Dominee of enige gelowige met ‘n passie en roeping vir ons Sending, Uitreik of Getuienistaak). HELP ASSEBLIEF HIERMEE!

Hiermee bietjie meer agtergrond oor die Vraelys en die Doel daarmee.

  1. ONS IS GESTUURDES

Meeste gelowiges stem saam die kerk se hooftaak is ons getuienis na buite; om die ‘Groot Opdrag’ van Jesus uit te voer. In meer akademiese of teologiese konteks kan ons sê die kerk se identiteit is in sy wese missionaal; om gestuur wees na die wêreld. (Lees meer daaroor in hierdie artikel deur André G. Ungerer en Malan Nel. “Die verband tussen gemeentebouprosesse en missionale gemeente-ontwikkeling“.

Ja, ons is die LIG vir die Wêreld! Om die kerk se werksterrein in hierdie ‘Wêreld’ beter te definieer, gebruik ons vir hierdie vraelys  die vier terreine van Hand 1:8 as ‘n praktiese strategie (later meer daaroor).

  1. WAT WIL ONS MET DIE VRAELYS BEREIK?

Ons probeer antwoorde kry vir die VRAAG: “Hoe lyk die kerk se SENDINGBETROKKENHEID tans?” (Ons DEFINISIE vir SENDING hier is… “Die kerk se Uitreik of Getuienisprogram gerig op nie-lidmate buite gemeentes)

Omdat daar lank gelede laas hieroor navorsing gedoen is en ons situasie oor die afgelope jare baie verander het, weet niemand tans waar ons hiermee staan nie.

HELP ONS ASSEBLIEF OM WEER VAS TE STEL WAAR ONS AS KERK STAAN! (L.W. Ons fokusgroep hiermee is aanvanklik slegs vir AFRIKAANSE KERKE. Dit kan later uitgebrei word met ‘n Engelse vraelys.)

Vir die MOBILISERING VAN DIE KERK is dit nodig om met akkurate informasie te werk om sodoende ‘n beter idee kry waar en waarop om te fokus. Vanuit ons eie Mobiliseringsbediening <KONINKRYKSFOKUS> en in samewerking met <SAAWE> (Suid Afrikaanse Aksie vir Wêreldevangelisasie) probeer ons met hierdie navorsing dus ‘n meer akkurate prentjie te kry oor die huidige stand van sendingbetrokkenheid van die groter Christelike kerk in Suid Afrika.

(L.W. Ons sal die resultate van hierdie navorsing graag deel met enige ander organisasie of kerkverband wat dit sou wou gebruik.)

  1. HOE OM DIE VRAELYS TE VOLTOOI?

Gaan voort na die volgende bladsy; merk op die vraelys by elke keusevragie jou antwoord deur daarop te klik. TYDSDUUR: 6-10 Minute

  1. WATTER VOORDEEL KRY JY DEUR HIERMEE TE HELP?

* Deelnemers ontvang die GRATIS eBoek “Ja vir Sending; meer lof vir God” deur Chris Visser (Vir enige van die ander BOEKE OOR SENDINGMOBILISERING ; Vir Navraekontak vischris@telkomsa.net)

* Jy (en julle gemeente) ontvang verdere Informasie oor Hulpmiddels vir julle Getuienisbediening indien so verlang.

* Jy ontvang uiteindelik ook die finale verslag oor hierdie navorsing.

  1. WANNEER JY DIE VRAELYS VOLTOOI HET, STUUR DIT ASSEBLIEF OOK VERDER AAN (Forward).

Gee hierdie vraelys asseblief ook deur aan julle gemeenteleiers. Deel dit ook met jou vriende en kollegas en moedig hulle ook aan om ook deel te neem!

Dit kan gedoen word deur die vraelys se SKAKEL per epos aan te stuur of op jou Sosiale Media-programme soos Facebook ens. te plaas.

BAIE DANKIE! ONS WAARDEER JOU HULP HIERMEE!

L.W. Jy hoef nie noodwendig die “leier” van julle gemeente se Sendingprogram te wees om hieraan mee te werk nie.  Ons wil graag elke lidmaat se eie belewenis daaroor kry soos jy dit ervaar. Ook jou mening binne julle gemeente is van groot belang. Waar jy onseker is, antwoord slegs volgens jou beste wete.

Dis geen probleem as meer lidmate in dieselfde gemeente dit voltooi nie; dit kan slegs die gemiddelde prentjie van ‘n gemeente sowel as die kerk in die geheel, verbeter. (Op versoek kan ons spesifieke gemeentes se finale resultate afsonderlik verskaf as die gemeenteleiers dit later vir hulle eie beplanning wil gebruik).

KLIK NOU HIER OM DIE VRAELYS TE VOLTOOI

Comments are closed.