VisChris-Persoonlike Nuus; Augustus 2016

Hiermee ‘n bietjie opdatering van waarmee ons tans besig is.

1. Preek Sondag in Pierneefrant:

Wat ‘n voorreg as ‘n dominee tydens die voorbereiding van ‘n preek “gedwing” te wees om meer intensief met die Bybel besig te wees. Ek bekyk die voorspellings van die WEDERKOMS, maar nie oor die baie verskille en geskille oor die Wegraping, die Datum of Hoe dit gaan wees nie.  Ek vind eerder deurgaans (veral in 2Pet 3) die waarskuwings om met opgewonde afwagting daarvolgens te leef. Hoe? deur…

  1. Eerstens seker te maak van jou bekering (God bly geduldig en wil nie sien dat iemand verlore gaan nie)
  2. Steeds vroom en aan God toegewy te lewe (besin self wat dit prakties beteken)
  3. Ons steeds te beywer vir die wederkoms! Deur te soek na die wil van God! Hom meer te verheerlik en mee te werk aan die koms van sy koninkryk.
  4. Laastens… nie self een van daai”spotters” te word, mense wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word nie (v3); diegene wat in die “laaste dae” eerder liefde vir genot as liefde vir God sal hê, slegs met die uiterlike skyn van die godsdiens, maar sonder die krag van God (vgl 2 Tim 3:1-5).

2. Navorsingsprojek:

Sendingvraelys2016Ons probeer in samewerking met SAAWE na te gaan hoedanig gmeentes steeds betrokke is by Sending (ons fokus eers net op Afrikaanse gemeentes). Regtig ‘n opwindende projek wat uiters belangrike inligting inwin en waarmee ons as Sendingmobiliseerders weer met nuwe insig na gemeentes te kyk en hoe om hulle opnuut met die Sendinguitdaging te bedien.

Indien jy nog nie self so ‘n Vraelys voltooi het oor jou ervaring van julle gemeente nie, doen dit asseblief dadelik deur sommer hier te klik. Indien jy meer hieroor wil uitvind doen dit hier.

3. Ons besoek aan die Kaap

Ons beoog om 23 Aug-10 Sept. ‘n draai by ons Kaapse familie en ou vriende te gooi en sommer via die Noord-Kaap bietjie Namakwaland se 2016-blomme te gaan ervaar. Ek sien baie uit na ons reunie van oud-Matie Sendinguitreikers waarvan ek meeste in 1970 laas gesien het.

4. Beskikbaar vir Sendingmobilisering.

Ons sal DV weer terug wees vir ons preek by die EG gemeente Brits op 18 Sept. Daarna is ons weer redelik beskikbaar om by enige gemeente te help waar ‘n behoefte bestaan om weer te besin oor hulle sendingprogram en fondse daarvoor. Kontak my gerus per WhatsApp by +27-829269364.

DANKIE! BLY BID VIR ONS!

image002Koninkryksgroete,

Chris en Sterna Visser (VisChris)

082-9269364; vischris@telkomsa.net

KONINKRYKSFOKUS

Comments are closed.