Navorsingsvraelys oor Sendingbetrokkenheid

Sendingvraelys2016Ek kry navrae van mense wat wil weet hoe ver ek met die verwerking van die Navorsingsvraelyste is oor Afrikaanse gemeentes se betrokkenheid by Sending.  Weereens dankie vir almal wat daaraan deelgeneem het.

Ek wil net voorlopig laat weet: Ek is tans baie opgewonde besig om die resultate te verwerk. Bid asb vir wysheid hoe om dit te benader en so interessant en dinamies-leersaam as moontlik in verslagvorm weer te gee.  Ek behoort DV so na die einde van die maand toe klaar te wees.

Ek sal die finale verslag met almal deel wie se eposse ek het omdat hulle deelgeneem het. Indien jy egter wil seker maak dat ek dit ook aan jou beskikbaar stel, stuur gerus ook jou epos aan my na vischris@telkomsa.net. Skryf net in die Onderwerplyn: Sendingverslag.

Comments are closed.