AANDAG ALLE CHRISTEN-BESIGHEIDSMENSE:

Julle werk in die markplek. Nee, julle dien in God se Koninkryk!

Daar waar jy in die oggende aankom, soms met moeilike uitdagings vir die dag, kan jy met vertroue (jyself alleen, maar verkieslik saam met die ander gelowige kollegas wat saam met jou werk), ja met vertroue die dag se uitdagings aan die Here opdra.

Ek wil jou vandag bemoedig om dit ten minste EEN MAAL per maand, per week en selfs per dag te doen. Gebruik bv. die bekende en eenvoudige verstaanbare Ons Vader gebed: Ons Vader wat in die hemel is (Mat 6:9-11)

  1. Ons Vader (Ja, Hy weet van jou, van julle! Nader met vrymoedigheid tot Hom, die Almagtige skepper-God, maar ook ons Vader)
  2. Mag Sy Naam vandag geheilig word (daar by julle en waar julle besigheid ookal uitkring)
  3. Mag Sy Koninkryk kom (Bespreek saam wat dit in die praktyk sou kon beteken)
  4. Sy wil ook in julle besigheid, net soos in die hemel (daar waar sy reëls geld)
  5. Vra vir die dag se brood (nodige kontrakte, wins, oop deure)

+ EERSTENS: Ons bring DV in 2017 ‘n baie dinamiese Filippyne kerkleier (Past Larry San Pedro van Manilla) na SA. Hy is ook ’n bekende CHAPLAIN VIR VERSKEIE BESIGHEDE daar… “to facilitate their Values Reformations in their companies, to share the gospel and disciple them through the Bible in a marketplace set-up”.

As julle sou belangstel om hom ook te hoor (26 Feb-11 Mrt 2017), kontak my gerus.

+ TWEEDENS: EK SAL GRAAG SELF BESKIKBAAR WEES as julle ‘n BEGELEIER/ WEGWYSER/ VOORBIDDER nodig het om julle met so ’n bediening te help. (Ek woon in Centurion, was vir 10 jaar self eers in die Ingenieursberoep, daarna vir 25 jaar dominee/sendeling in die NGK en steeds in die Here se Koninkryksdiens).

Kontak: Ds Chris Visser, vischris@telkomsa.net, 082-9269364

Comments are closed.