OPROEP TOT VEROOTMOEDIGING EN GEBED VIR DIE NG KERK

*Geskryf deur mev. Engela Basson, Pearly Beach, Engela Basson, hebasson@gmail.com.

Sy skryf: ” …ek glo hierdie kom van die Here af, nie van myself nie. Ek glo ook dat dat as ons as gelowiges ons werklik voor die Here verootmoedig en bid en ons bekeer van ons verkeerde wee, Hy werklik sal antwoord. Hos 6:3 Sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.”

OPROEP TOT VEROOTMOEDIGING EN GEBED VIR DIE NG KERK

Waarom is die NG Kerk spesiaal?
Jes 5:1-2 “Laat my tog sing van my Beminde; ‘n lied van my Beminde oor sy wingerd! My Beminde het ‘n wingerd op ‘n vrugbare heuwel. 2 En Hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met edel wingerdstokke; en Hy het ‘n toring daar binne-in gebou en ook ‘n parskuip daarin uitgekap; en Hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring.”
So het God sedert 1652 toe Jan van Riebeeck gekom het, begin om die NG Kerk as sy wingerd en werktuig hier in Suidelike Afrika te vestig. Gebore uit die Reformasie in die vorige eeu…
OM VERDER TE LEES, LAAI DIT HIERONDER AF.

Comments are closed.