Die Gay-debat in die Kerk vandag binne groter Globale konteks.

Die Gay-debat kry groot aandag:

Dis seker nou al ’n dekade (of langer) wat die gay-debat wêreldwyd, maar veral binne die NGK tydens die twee sinodes 2015 en 2016 groot aandag gekry. Nou, na die sinode, lyk dit of dit nooit weer gaan eindig nie. Mens word oordonder in die Media en Sosiale Media met nuus, argumente, emosionele stories en oor en weer beskuldigings van liefdeloosheid ens. Teoloë, gemeentes, gesinne, lidmate  is behoorlik teenoor mekaar opgestel. Van eenheid is daar weinig sprake.

 • Hoeveel tyd, arbeidskrag en geld gaan nog verder hieraan bestee word?
 • Watter prioriteit moet dit hê op die skaal van brandpunte waarop ons as kerk en ek as gelowige moet fokus in die wêreld van vandag?
 • Waar pas dit in binne ons groter geloofswêreld en ons eintlike roeping as gelowiges?

My werklike roeping as gelowige en kerk; God se enigste doel van ons bestaan!

Dis nie hier moontlik om die groot Doel van die kerk – ons Getuienisopdrag , Sending – hier volledig uiteen te sit nie. Maar dit bly die goue draad dwarsdeur die ganse Skrif.

Net om opsommend te herinner: Dit gaan mos alles om God, sy eer, Hom te erken as Almagtige God en Koning, Hom te aanvaar en te dien en die koms van sy Koninkryk onder alle nasies te propageer of daaraan mee te werk. Sending is mos Missio Dei, God se Sending; Die NG kerk is mos maar een klein ratjie in hierdie groot plan van God. In alles gaan dit mos om ons (en ook hulle, alle nasies) se knieë buig voor Hom; elke tong saam Hom sal bely: Jesus Christus is Here! (Fil. 2:11)

Hoe lyk ons Wêreld regtig vandag?

 • Die stand van die Kerk: Na 2000 jaar bestaan die Christendom steeds slegs uit net een derde van die Wêreldbevolking. Die meerderheid van hulle is slegs nominaal Christene, terwyl ’n baie klein persentasie (dalk 10%?) hulle getuienis uitleef. Jy weet wat ek bedoel!
 • Die stand van Wêreldevangelisasie: Byna een derde van die mensdom is steeds onbereik met die evangelie, nog nie daarmee bekend nie, want dis steeds nie vryelik beskikbaar nie(bv. in die Midde- en Verre-Ooste waar spesifieke Godsdienste soos Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme, asook vele ander vorme daarvan, steeds geen opposisie toelaat nie). Dit beteken meer as 2 miljard van die 7 miljard mense op aarde is vandag steeds sonder kennis van die Goeie Nuus van die koms van Jesus Christus, mense steeds in verlorenheid vasgevang…
 • Dit is verseker nie ’n nietigheid nie! Dit moet ons eerste prioriteit wees!

Ken ons werklike vyand:

 • Ons werklike vyand: Ef. 6:12 spel dit uit. “Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lug.”
 • Wat is sy naam? Op. 12 noem hom die draak, hy wat dwarsdeur die geskiedenis die Vrou (die ware Kerk) vervolg en probeer verlei en voluit besig bly om sy eie ryk te probeer uitbrei.
 • Wie is sy agente? Die vyandige weerstand van fundamentele Godsdienste en Politieke groeperinge (veral Islam soos in ISIS vergestalt) is vandag welbekend; Meer vlugtelinge word uit hulle eie lande verjaag en veral gelowiges vermoor as ooit tevore in die geskiedenis). Maar sy agente, die antichris, is alle teenstanders, nabootsers, valse profete en dwaalleraars.
 • Wat is hulle doel? Geloofsafvalligheid, soos lank reeds in die Bybel gewaarsku, dat dit in die laaste dae toenemend sal gebeur (Mat 24:10-11; 1Tim 4 en 2Tim 3)
 • Hulle kenmerke is Materialisme en Magsbeheptheid. Selfs onder gewone mense, maar dan veral deur leiers wat op korrupte wyse rykdom en mag verkry (selfs deur ‘demokrasie’) en daaraan vasklou ten koste van Teokrasie (in diens en tot eer van God alleen). Hierdie vyand gebruik alles; fisies deur vrees en oorloë, maar ook disinformasie en leuens, emosionele en psigiese druk.
 • Een van die hoofstrategie van die vyand is om ons mag te verdeel en ons aandag van Christus, ons Verlosser en die hoofsaak van ons bestaan af te neem. ’n Duidelike voorbeeld is die toenemende opstook van rassehaat wêreldwyd vandag; In SA voel mense dit toenemend aan hulle lyf.

EK MEEN DIE NIMMEREINDIGENDE GAY-DEBAT IS TANS ’N SPREKENDE VOORBEELD WAARMEE ONS AANDAG VERDEEL WORD EN ONS FOKUS VAN DIE HOOFDOEL WEGGENEEM WORD!

Dus, kry jou oog weer op die bal; op die groter Goddelike Plan;

Op ons Getuienistaak, vir die eer van God, boweal!

Chris Visser,

Koninkryksfokus.

Comments are closed.