Wanneer verag mens die Seun van God?

Hoe en wanneer verag mens die Seun van God?
Heb 10:27 “Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade beledig het?”
1) Sekerlik deur openlike bespotting en afkeur van die evangelie.
2) Ook deur nie Jesus se kruisdood in jou plek te aanvaar nie en in eie krag met jou godsdiens en goeie werke jou saligheid te probeer verdien.
3) Wat van ‘n derde wyse? Om sy Verlossing wel te aanvaar, maar daarna Hom nie uit dankbaarheid en tot sy verheerliking te bly dien en jou vir sy koninkryk te beywer nie (alhoewel No 3 dalk eerder ‘n toets is of mens No 2 met erns gedoen het; boom word mos aan sy vrugte geken…).
WAT DINK JY?
WAAR BEVIND JY JOUSELF?
Dis nou Kerstyd. ‘n Ideale geleentheid om net weer hieroor te besin.
(Lees Heb 11, veral v 1 en 6)

GOD SEËN JOU!

Comments are closed.