Is die woord Sending besig om sy betekenis te verloor?

Is die woord Sending besig om sy betekenis te verloor?

Hoofstuk 1 van die verslag: ’n Ondersoek na Afrikaanse Gemeentes se Betrokkenheid by Sending.

▪ Hoofstuk 1 skop die verslag inleidend af met die vraag: Is die woord Sending besig om sy betekenis te verloor?
Het dit begin verskuif met al die ander begrippe soos “Gestuurde gemeentes”, “Missionale Transformasie”. Wat lewer dit in die praktyk op?
Wat dink mens bv. van hierdie stelling: “ ‘Missionale transformasie’ dui sterk op die kaping van ons sendingopdrag in diens van sosiale geregtigheidsaksies. ‘Missionale transformasie’ word geposisioneer as ‘n voertuig waarbinne die sendingopdrag hervertolk word as aksies ter verbetering van randfigure se lot, die verbetering van mense se menseregte deur sosiale aktivisme, betogingsaksies en projekte om die samelewing te verbetering”

LAAI NET HOOFSTUK 1 VAN DIE VERSLAG HIER AF

L.W. Jy kan steeds ook die hele Verslag hier aflaai

Comments are closed.