Monthly Archives: July 2017

Visit our Facebook Page-TechnologyWise

Click on the logo to visit technologywise facebook page

TECHNOLOGYWISE wants to assist people to …
* IMPROVE the Implementation of Technology and Social Media to share the Good News for God’s Kingdom.
* DEVELOP Internet Skills by presenting a  COMPUTER AND INTERNET SKILLS COURSE… Especially to help BBC people (Born before Computers) with an easy-to-master web based course for the skills needed in using Social Media.
* IBALANCED application: Give ADVICE on the ADVANTAGES of well used Tech Tools and the DANGERS involved with the Internet like… Addiction, Gaming, Pornography, Cyberbullying, Multitasking;
* Advice on INTERNET SECURITY: How to Protect you and your family against the dark side of technology.

https://www.facebook.com/techwise7/

Hoe om Bybelstudie te doen?

As mens op die internet soek “Hoe om Bybelstudie te doen”, kry mens verbasend baie materiaal daaroor. Dankie vir almal wat al daaraan meegewerk het,

Ek deel graag die artikel van Chris van Wyk van Bybelskool.com…

http://bybelskool.com/tag/bybelstudie-metodes/

Hoe lees mens jou Bybel?

Hoe lees mens jou Bybel?

(How to read your Bible?)

Mens word al meer bewus daarvan dat mense nie weet hoe om hulle Bybel te lees nie. Begin mens by Genesis en lees elke dag een hoofstuk… eisjh… jy gaan 1188 dae Bybellees (en Ps 119 gaan ‘n langerige dag wees).

Of maak jy elke dag die Bybel op ‘n plek oop (daar waar dit oopval vir die dag) en lees dan ‘n klompie verse daar?

En wat maak jy met die stuk wat jy lees? Hoe pas jy dit toe op jou geloofslewe?
Van ons ouer geslag getuig dat hulle nog intensiewe kategese ontvang het en as jy gelukkig was, het die ‘sondagskoolmense’ die outjies geleer hoe lees mens jou Bybel. Ander was op CSV- of ander kerkkampe waar hulle hopelik daaroor geleer het.

Maar baie mense weet nie hoe nie! Hulle het nooit geleer nie… of by hulle ouers gesien nie. Hulle lees dalk net ‘n kort Psalmpie of ‘n teks hier en daar en eisjh… na ‘n ruk raak dit maar ‘boring’. Van die groter Bybelboodskap word min verstaan. En dan hou mens maar later op… miskien nog as jy in die nood is… voor ‘n operasie hospitaal toe, of ‘n ander krisis oor jou pad kom.

Riglyne vir beter Bybellees.

Kom ons help mekaar met ‘n paar praktiese riglyne om op ‘n verantwoordelike wyse, gestruktureerd en met insig Bybelstudie te doen. Deel gerus ander metodes en hulpmiddels wat julle gebruik hier.

Ek gaan afskop met een metode wat deesdae baie gewild geword het (veral in groepe)

Ontdekkingsbybelstudie:

Vir lang tye gedurende die kerk se geskiedenis was die reg om die
Bybel self te lees en te interpreteer nie aangemoedig nie. Gelukkig het daar na die Reformasie ’n verandering gekom en is die Bybel weer in die gewone gelowige se hande teruggeplaas. Tog was die idee maar altyd sterk dat mens slim en geleerd genoeg moet wees om die Bybel te kon lees en vir ander daaroor te leer. Daarom was dit vir lank slegs die teologies geleerde priester of gemeenteleier wat dit reg kon doen.
Ontdekkingsbybelstudie beklemtoon die feit dat mens die Bybel self en ook saam met ander kan lees en ontdek wat God deur sy Gees vir ons daarin wil sê. Dit gaan glad nie hier om te preek of onderrig te gee nie, maar eerder ‘n gesamentlike ontdekking van die betekenis van die teks binne die groep. Dit Bybel alleen is die enigste gesag vir die groep.
Daar bestaan heelwat eenvoudige riglyne daarvoor, maar dis geen rigiede voorskrif nie. Die volgende bied ’n goeie voorbeeld van die tipe vrae wat meesal gebruik word en die werkwyse wat sulke groepe volg.

Discovery Bible Studies

Ter wille van die ‘Sendingkonteks’ waarin dit dalk toegepas kan word, deel ek dit in Engels. (Sien Discovery Bible Studies )
Discovery Questions:
1. What happens in this passage?
2. What does this passage tell us about God?
3. What does this passage tell us about people?
Obedience:
1. How does this change how we see God?
2. How does this passage change how we treat others?
3. How does this passage change how we live?
4. What other questions do you have about this passage?
Share:
1. Who can you share this story with?
2. Do you know anyone who needs help? How can this group help them?

Hier is dus ‘n eenvoudige hulpmiddel sodat jy nie meer kan sê: Ek weet nie
hoe nie? ’n Baie gebruikersvriendelike Toep of App, naamlik DISCOVER , kan nou van die internet afgelaai word, in Engels asook in verskeie minder bekende Afrikatale soos Arabies en selfs Soomaali.