Facebook Blaaie wat ons gebruik vir die Projek

Koninkryksfokus se Internet-Evangelisasie Projek

Facebook Blaaie wat ons gaan gebruik.

Die Projek maak gebruik van ons reeds bestaande Platforms soos die Koninkryksfokus Blog waarop jy nou is…

Ons gebruik verder die volgende Facebook Blaaie:
Die Facebook-blaaie is spesiaal vir die doel geskep om ons Internet Evangelisasie Projek verder te voer.  Elke blad het reeds ‘n gevestigde aantal lede of persone wat op die Blaaie geregistreer het deur daar te “join” of dit te “likes”.  Is jy reeds ook deel daarvan?

Besoek gerus die blaaie en registreer ook daar as jy nog nie het nie.

  • Klik gerus op die Blad-titels hieronder om op daardie blad van jou keuse (of ALMAL)  lid te word (deur op die blad te “klik” op die “like” of “join” merk).
  • By elke Blad kan mens by “About” sien wat die Visie en Doel van die besondere blad behels.

1) FB Blad: Koninkryksnuus (Tans met 1145 likes”); dit fokus hoofsaaklik op die deurgee van inligting, mobilisering en motivering.
2) FB GROEP: Koninkryksfokus (hoofsaaklik ’n praktiese Werksgroep wat gekoppel is aan die FB Blad, tans met 1347 geregistreerde lede) en fokus op projekte om die Doel te bereik.
3) FB Blad: In Conversation about Islam (Tans met 456 “likes”)
4) FB Blad: Boeddhisme – Buddhism (Tans met 13 “likes”)
5) FB Blad: TechnologyWise (Tans met 58 “likes”)
6) FB Blad: UFollo.net (Tans met 8,638 lede). L.W. Laasgenoemde is ’n SAAWE inisiatief waaraan ons ook deelneem.

Comments are closed.