Medewerkers by Koninkryksfokus se Internet Evangelisasie Projek

Medewerker/Vennoot by Koninkryksfokus se Sosiale Media-bediening

Hiermee word jy ook uitgenooi …

…om as MEDEWERKER/VENNOOT self betrokke te raak by koninkryksfokus se internet evangelisasie bediening en so ’n groter verskil te maak in die groter wêreld om ons.

L.W. INDIEN JY REEDS DIE INLIGTING HET EN DADELIK WIL REGISTREER, VOLG DIE REGISTRASIEVORM SOMMER HIERNA. AS JY EERS MEER WIL WEET, LEES DIE INLIGTING LAER AF…

Registreer hieronder as medewerker

1. Waaroor gaan dit? Hoofsaaklik fokus ons op Internet-Evangelisasie via Sosiale Media met as hoofdoel die uitbreiding van die Koninkryk van God en die verheerliking van Sy Naam. (Lees hier ‘n detail Verduideliking daaroor).

2. Hoe doen ons dit?
(a) Ons deel die Evangelie (deur plasings en advertensies op FB en Google Ad). (b) Dissipelskap: Opvolg of nasorg van persone wat daarop reageer. (c) Opleiding: Toerusting, motivering of mobilisering van gelowiges tot medewerking aan die projek. (d) Hulpmiddels daarvoor te ontwikkel en bekend te stel.

3. Wat gebruik ons?
Ons gebruik veral Sosiale Media bv. die Blog van Koninkryksfokus en die spesifieke Facebook-Blaaie daarvoor. En ons Doelwit daarmee… en die ‘vrug’ op die soort bediening (Lees hier meer daaroor ).

4. Verbasende sukses hierop! (lees hier meer daaroor) 

5. Hoe word jy ’n MEDEWERKER/VENNOOT hierby? 

 • Bid eerstens daaroor en vra jouself af: “Is dit ook my passie om ’n groter en wyer verskil te maak… vir Sy Koninkryk, tot Sy eer alleen?” As die antwoord “Ja,” is…
 • Registreer as Medewerker om die “Koninkryksfokus-platform” dan ook as jou projek te gebruik (Registreer hieronder…)

6. DIE VOORGESTELDE STRUKTUUR VAN MEDEWERKERS:  Ons onderskei die volgende behoeftes…

 1. OORSIGTELIKE RAAD: Aanvanklik sê 3 persone, wat verantwoordelikheid neem om toesig te hou oor die proses (wat sê jaarliks herkies kan word)
 2. ADMIN PERSONEEL: Wat toegang tot die FB-blaaie kry (as ‘editor’ of ‘moderator’) self materiaal kan plaas of wat ander daarop wil plaas, te keur of te ‘edit’. [Aanwysing van Admin-Personeel sal deur die Oorsigtelike Raad goedgekeur word en met elke individuele Medewerker persoonlik uitgeklaar word.]
 3. VERSKEIDENHEID en VEREISTES van MEDEWERKERS:
  3.1) 
  ALGEMENE DEELNEMERS: Hulle moet Christen-gelowiges wees wat ernstig is oor ons getuienistaak en wat daarom onderneem om as deel van die Internet Evangelisasie Projek, gereeld ten minste op EEN (of ALMAL) van die betrokke Sosiale Platforms waarop hulle betrokke is, te besoek en daar deel te naam aan die gesprekke (ongeag of hulle Admin Personeel is of nie). Die versoek is dat, indien jy tevrede is met die plasings daarop, dit te “like”, daarop te ‘comment’ of dit verder te ‘share’ soos jy sou wil. (T.w.v. duidelikheid, gebruik ek maar die Engelse begrippe soos dit gewoonlik op die FB platform voorkom.) 
  3.2) SPESIALISTE: 
  Diegene wat meer kundig en ervare is in een of ander bedieningsveld of spesialisterrein (bv. Sendingmobilisering, werk as Sendeling veral onder Islam of Boeddhisme, Markplek-evangelisasie en dan om dit alles ook via Sosiale Media op die Internet te bevorder). Spesialiste in IT en veral die toepassing en gebruik van bv. Facebook sal ook van groot nut wees. 
  3.3) SKEPPENDE GAWES:
  Diegene wat in staat is om eie uitreik- of toerustingsmateriaal te skep/skryf (of bestaande materiaal te evalueer) vir gebruik volgens punt 2 hierbo – ook in Engels en ander tale. 
  3.4) NASORG:
  Hulle moet navraers kan opvolg, bemoedig en begelei en hulle motiveer om self betrokke te raak. 
  3.5) INISIEERDERS
  : Onder leiding van die Heilige Gees as geestelike entrepreneurs nuwe inisiatiewe te loods vir verdere uitbreiding en groei met die projek (veral gefokus op geestelike vrug en die uitbreding van God se Koninkryk) 
  3.6) GEBED:
  Gelowiges wat as Voorbidders vir die projek gaan optree. Van hulle word verwag om gereeld op hoogte te bly van die Plasings op die Blaaie sowel as die Advertensies wat van tyd tot tyd gedoen gaan word en die vrug daarop voor die Here te lê, sodat mense wat dit lees, na Hom getrek sal word en Hy alleen verheerlik sal word. 
  3.7) FINANSIES:
  Om die projek te help finansier en veral voortgaande Advertensies te plaas.

7. RIGLYNE VIR FINANSIERING/ GEE VAN ‘N DONASIE

 • Ons wil die administrasie en koste van die projek so minimaal as moontlik hou. Daar is egter sekere projekte wat finansiering vereis (sien die begroting van R6385 pm).
 • Medewerkers wat as vennote die projek finansieel kan en wil ondersteun, besluit self biddend hoe en wat…
 • Praktiese voorstelle vir ’n donasie: dit kan wees…
 • -Een maand van die begroting te finansier. (Sedert die projek geloods is einde Junie, het EEN Donateur reeds onderneem om die begroting vir een maand per jaar te finansier; dus een ‘dissipel van 12’, verwysende na die Here Jesus se 12 dissipels)
 • -Donasies vir een projek, volgens die donateur se keuse, soos in begroting opgedeel, vir een jaar of maandeliks. (’n Bydrae van R100 is reeds vir een Tibet-projek ontvang.)
 • -Enige Periodieke donasie wat donateurs kan spesifiseer (bv. vir ’n Advertensieveldtog op FB Blad …) of dit sal aangewend word soos nodig.
 • Boekhouding en verslaggewing: Om die administrasie van die hele projek so eenvoudig moontlik te hanteer word aanvanklik minimale boekhouding en verslaggewing gegee. Donasies word dus aanvanklik spontaan en op vertrouensbasis gedoen. Die OORSIGTELIKE RAAD sal verder daaroor besin vir die toekoms.
 • OM ‘N EENMALIGE OF MAANDELIKSE DONASIE TE MAAK, gaan na…MAAK JOU DONASIE HIER
 • L.W. As teenprestasie vir enige Donasie: Laai enige van my e-boeke GRATIS af. Gaan daarvoor na …  Laai jou eie GRATIS E-BOEK hier af 

Hoe om as MEDEWERKER te registreer

 • L.W. As kommunikasiemedium gaan ons hoofsaaklik van die telefoon, WhatsApp en epos gebruik maak. As jy dus belangstel om as ’n Medewerker deel te neem, verskaf asb. jou inligting hieronder sodat ons vêrder as span kan kommunikeer waar nodig. Jou inligting sal uiteraard vertroulik hanteer word.
 • Op die Registrasievorm hieronder dui jy aan by watter EEN of MEER Bedieningsvelde jy graag betrokke wil raak…
 • Dui ook aan by die Spesialis-terrein (volgens punt 6 hierbo) waarby jy ’n bydrae sou kon lewer:

Vir enige navrae, kontak Chris Visser, Koninkryksfokus by

Comments are closed.