Daily Archives: 2017-08-04

Jy kan steeds ‘n Medewerker van Ons Koninkryksfokus Internet-evangelisasieprojek word.

Nuwe Medewerkers: Welkom!

Ons het ‘n hele aantal  (16) nuwe Medewerkers bygekry.

Baie welkom. Dankie vir julle bereidheid om betrokke te raak.

Lees gerus weer die inligting en raak kreatief betrokke. Ons kontak later meer spesifiek.

Nuwe persone word steeds gesoek.

Klik hier vir al die inligting en om te registreer…

Jy kan op een van die volgende Medewerkers-maniere betrokke raak…

VERSKEIDENHEID en VEREISTES van MEDEWERKERS: 
1) 
ALGEMENE DEELNEMERS: Hulle moet Christen-gelowiges wees wat ernstig is oor ons getuienistaak en wat daarom onderneem om as deel van die Internet Evangelisasie Projek, gereeld ten minste op EEN (of ALMAL) van die betrokke Sosiale Platforms waarop hulle betrokke is, te besoek en daar deel te neem aan die gesprekke (ongeag of hulle Admin Personeel is of nie). Die versoek is dat, indien jy tevrede is met die plasings daarop, dit te “like”, daarop te ‘comment’ of dit verder te ‘share’ soos jy sou wil. (T.w.v. duidelikheid, gebruik ek maar die Engelse begrippe soos dit gewoonlik op die FB platform voorkom.)

2) SPESIALISTE: Diegene wat meer kundig en ervare is in een of ander bedieningsveld of spesialisterrein (bv. Sendingmobilisering, werk as Sendeling veral onder Islam of Boeddhisme, Markplek-evangelisasie en dan om dit alles ook via Sosiale Media op die Internet te bevorder). Spesialiste in IT en veral die toepassing en gebruik van bv. Facebook sal ook van groot nut wees.

L.W. Ons sal diegene wat as Spesialis-persone beskikbaar is persoonlik nader en uitklaar hoedat ons hulle kan betrek om op die Blaaie as “Editors” of  “Moderators” meer gevorderd betrokke te raak.

3) SKEPPENDE GAWES: Diegene wat in staat is om eie uitreik- of toerustingsmateriaal te skep/skryf (of bestaande materiaal te evalueer) vir gebruik volgens punt 2 hierbo – ook in Engels en ander tale.

4) NASORG: Hulle moet navraers kan opvolg, bemoedig en begelei en hulle motiveer om self betrokke te raak.

5) INISIEERDERS: Onder leiding van die Heilige Gees as geestelike entrepreneurs nuwe inisiatiewe te loods vir verdere uitbreiding en groei met die projek (veral gefokus op geestelike vrug en die uitbreding van God se Koninkryk)

6) GEBED: Gelowiges wat as Voorbidders vir die projek gaan optree. Van hulle word verwag om gereeld op hoogte te bly van die Plasings op die Blaaie sowel as die Advertensies wat van tyd tot tyd gedoen gaan word en die vrug daarop voor die Here te lê, sodat mense wat dit lees, na Hom getrek sal word en Hy alleen verheerlik sal word.

7) FINANSIES: Om die projek te help finansier en veral voortgaande Advertensies te plaas. (Laai gerus die inligting oor die begroting hiervoor hier af)

Jy kan hier ‘n DONASIE daarvoor maak.

Ons fokus op Boeddhisme

Boeddhisme / Buddhisme

As voorbeeld van hoe ons met ons Internet-evangelisasieprojek die afgelope twee weke gefokus het op die uitbouing van ons invloed in die Boeddhistiese wêreld (sien ons FB Blad:  https://www.facebook.com/AllDelusions/).

Volgens FB statistiek, het ons die afgelope twee weke op hierdie Blad 3235 mense bereik (reach) en 866 persone betrek (engage), dit danksy twee advertensieveldtogte wat ons slegs $4 (R56) gekos het.

Ons aantal lede (Blad “likes” en “followers”) het gegroei van 19 na 50 (260%).

En die Dalai Lama…

Omdat die Dalai Lama tans weer in die nuus is (Hy gaan binnekort in Botswana optree, maar China maak weer hulle boelie-stem dik om Botswana af te pers om nie ‘n visum aan hom te gee nie), daarom het ons nou ‘n boek oor hierdie Tibetaanse Buddhiste leier geskryf… Hy het immers ‘n geweldige gevolg (Sy FB en Twitter “likes” is albei meer as 14 miljoen!)

The Dalai Lama & Tibet;          Big Brother China and  Jesus Christ, the King

(Ons  was tevore besig met die boek vanweë ons betrokkenheid en ondersteuning van werkers in die gebied en kon dit nou voltooi)

  • As jy belangstel om die boek aan te skaf, kontak my of hou die Blog dop.

Hoeveel weet jy van die persoon en die saak van die Tibetaanse Buddhisme?

En van die beskikbaarheid van die Evangelie onder hulle?

Hieronder is ‘n interessante Elgemene Kennis-vraelys daaroor. Kyk hoe jy vaar .