Sommer net…

Mens moet partymaal sommer net bietjie stop en dink …

  • Waarheen is ek op pad?
  • Waarvandaan kom ek?

Is ek nog op koers? Is ek nog op God se koers?

Toe onthou ek… Die antwoord is eenvoudig (SPREUKE 3:5‭-‬7)

  • Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie.
  • Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.
  • Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is:

Dankie Heer. Ek vertrou U. Ek sal gehoorsaam!

Ek sal aanpas by U.

Ek sal weer volledig by U inpas.

AMEN!

One response to “Sommer net…

  1. Antoinette Joubert

    Baie dankie hiervoor. Dis die ENIGSTE weg !