Category Archives: Projekte

Internet-Evangelisasie – Vorderingsverslag 2

Twee kort nuusgebeure:

1. WYSIGING VAN ONS fb bLAD – kONINKRYKSNUUS

Die Blad vorm ons Basisblad om Koninkryksfokus se Internet-evangelisasie projek op Facebook te verduidelik. Ons het die Blad bietjie gewysig om dinge nog duideliker te stel.

Die Naam is verander na… KINGDOM FOCUS NEWS & TOOLS .

Of klik op https://www.facebook.com/KingdomNews/ 

2. Ons spesialisbediening vir Muslims.

Hierdie Blad is om verskeie redes heeltemal verander, veral om meer “Muslim-vriendelik” te wees.

Beide die Naam en veral die Logo (asook die beskrywing van die Blad se “About” is baie gewysig.  Gaan kyk gerus daar… Jy sal dalk baie verbaas wees!

Ons het na verskillende opsies gekyk en besluit om deelnemers aan hierdie Spesialis-projek aan te moedig om  eerder op enige van die talle reeds bestaande FB Groepe en Blaaie Oor “Muslims” of “Islam” te registreer en daar te werk.
Kontak my gerus by epos vischris@telkomsa.net vir meer rigtinggewende besonderhede.

Internet-evangelisasie: Spesialisgroep -Buddhisme

Ons beplande boek oor die Dalai Lama:

Net ‘n kort opvolg-verslag hieroor.  Ons was besig met ‘n boek oor die Dalai Lama wat ons wou publiseer met sy koms na Botswana die komende week.

Wat is die nuutste? Nee, hy kom nie meer nie en ons plaas dus die boek op ‘hold’.

Lees hier my briefie aan ons Ondersteunersvriende wat behulpsaam was met die redigering van die boek:

  • “Dear Himalaya Friends, You know about my plan to publish a book about the Dalai Lama of Tibet as his visit to Botswana next week would be a very important historical event.
  • Due to this news (the cancellation of his visit as he was “too exhausted to take the trip”) I decided to stop the publication of the book for now.
  • I am still think if and when I will publish it. You are welcome to pray and further advise me on this.
  • Read the news here. http://abcnews.go.com/International/wireStory/dalai-lama-cancels-botswana-visit-exhaustion-49174143

MEDEWERKERS VIR FB BLAD:

Ons aantal ‘medewerkers’ (FB Likes) vir die Blad  staan nou reeds op 63. Jy word steeds uitgenooi om deel hiervan te word.

Lees meer daaroor en registreer < font-size: 14px;”>op die  Blog van Koninkryksfokus.

Klik op http://www.koninkryksfokus.com/2017/07/13/medewerkers-by-koninkryksfokus-se-internet-evangelisasie-projek/

As jy belangstel en geroep voel vir hierdie Spesialis-bediening …

Welcome to Register on the FB Page: Boeddhisme – Buddhism . (It is About: In Conversation about Buddhism; What is Buddhism? How to share the Good News for Buddhists.)

1.Koninkryksfokus se Internet-evangelisasie Projek.

Vorderingsverslag…

Dankie vir almal wat oor die afgelope tyd sedert die projek se afskop betrokke geraak het, of as Medewerker  deur self saam op die Sosiale Media-projek te begin werk, of net te ondersteun deur gebede en donasies.

(MEDEWERKERS WEES: “God het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou” en “As medewerkers van God doen ons ’n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie tevergeefs ontvang het nie” – 2 Kor. 5: 18 ; 6:2)

1) Net weer: Die Hoofdoel van ons projek

is die uitbreiding van die Koninkryk van God en die verheerliking van Sy Naam, spesifiek d.m.v. Internet-Evangelisasie via Sosiale Media sover dit op hierdie soort platform moontlik is.

2) Ons Metode:

Ons gebruik prakties die Blog van Koninkryksfokus asook die ooreenstemmende Facebook-Blaaie en ander Sosiale Media kommunikasie deur plasings (posts) of deelname daaraan (“Comments” en “likes”) op die FB Blaaie/Groepe en/of advertensies op FB en Google Ads.

3) Doelwitte:

  • Mobilisering, Motivering en Toerusting van gelowiges vir Evangelisasie/Uitreik op Sosiale Media (oor alle grense heen!)
  • Deel van die Evangelie… veral toegespits op persone wat nog nie met die Evangelie bekend sou wees nie.
  • Dissipelskap: Opvolg/nasorg van persone wat daarop reageer.

4) Wie en Hoe?

Alle gelowiges (ja, jy is veral ook welkom!) Almal wat ‘n GROTER VERSKIL WIL MAAK (Ons leer en wys jou hoe; Volgens jou eie beskikbare tyd; Al wat jy moet doen, is Klik hier om te Registreer en vir meer inligting.