Belegginshulp vir die Aftreevoorsiening van Sendelinge

BELEGGINGSHULP VIR DIE AFTREEVOORSIENING VAN SENDELINGE (BAS)

Ek kom gereeld met sendelinge in kontak wat ouer word, naby aftrede begin kom of net eenvoudig hulle sendingbediening moet staak. (Soms dwing die ou liggaam en sy skete mense wat nog sou wou aangaan om uiteindelik ook handdoek in te gooi)… maar hulle kan net nie, want daar is nie voldoende voorsiening vir die oudag nie.

In navorsing wat in 2010-11 gedoen is oor die voorsiening van sendelinge se finansiële behoeftes, is die volgende inligting uit terugrespons van 136 sendelinge ontvang (Visser:2011)[1]

Hoe lyk sendelinge se finansies werklik?

Sendelinge se begrote uitgawes word selde deur hulle inkomste gedek. Hulle begrotings is dikwels tot op die been gesny, met geen voorsiening vir ‘luukses’ soos mediese uitgawes (sendelinge word mos nie siek nie), aftrede (sendelinge werk mos tot hulle doodgaan) ens.

Die volgende is uit die navorsing gevind:

 • Mediese uitgawes: 26% het aangedui dat hulle geen voorsiening vir medies het nie.
 • Aftrede: 32% (byna een derde) het aangedui dat hulle geen voorsiening vir aftrede het nie.
 • Verblyf na Aftrede: 36% het aangedui dat daar groot onsekerheid bestaan as hulle die dag moet aftree oor waar hulle (bekostigbaar) kan gaan bly.

Wat sal mens hiervan kan sê?

 1. Aan Sendelinge: dis totaal onaanvaarbaar en onverantwoordelik van hulle om nie vir hulle oudag voorsiening te maak nie. Mens kan nie die “verskoning” van “God sal dan voorsien” aanvaar nie, al klink dit hoe mooi. Maar nou weet mens ook dat baie van hulle kan net nie nog die ekstra bybring om in ’n annuïteit van ’n aard te belê nie. Ek is bewus van sendelinge wat juis hulle huis verkoop en spaargeld gebruik het om te gaan doen wat hulle doen. (Juis daarom wil ons hulle help!)
 2. Aan Stuurgemeentes: Dis totaal onverantwoordelik vir gemeentes of stuurselle wat by sendelinge betrokke is (of die sendingorganisasie waardeur hulle werk) om nie ook namens sulke sendelinge aan die toekoms te help dink en beplan nie… en iets daaraan te help doen nie. Hulle behoort hulle stuur- en toesigtaak meer ernstig op te neem as om net die mense in die veld te help kry en nie om te gee wat later van hulle gaan word nie. (Daar is te veel sendelinge wat op hulle oudag net die rug toegekeer word en dan op ’n staatspensioen aangewese is of aan familie en kinders se genade oorgelaat is.)

Om hierdie nood te help aanspreek, het die volgende plan ontvou:

Beleggingshulp vir Sendelinge se aftreevoorsiening (BAS): Help sendelinge wat nie sulke planne in plek het nie om opnuut op ’n verantwoordelike en kundige wyse vir hulle aftrede te begin belê deur ’n veilige BAS-Beleggingsplan op die aandelebeurs (dis die enigste metode om inflasie te klop en kapitaalgroei te verkry).

Bestuur van die plan:

 1. Wie? Die raad van Koninkryksfokus onderneem om nodige raad te gee en te help waar ons kan. Verder het ons die hulp en dienste van Simon Streicher as ’n baie kundige persoon met jare se ervaring van aandele-beleggings, wat bereid is om namens die sendeling as makelaar of “Portefeuljebestuurder” op te tree teen geen koste aan sendelinge nie en hierdie beleggings namens die sendeling te bestuur. (Bekendstelling van Simon Streicher). Simon doen dit deur en deur as sy eie Koninkryksbediening en ons beveel sy dienste met groot vrymoedigheid aan.
 2. Risiko? Daar is geen risiko daaraan verbonde nie terwyl die makelaar homself verbind om ’n minimum winsgroei van 1% bo inflasie op die belegging te verseker.
 3. Deel dit uit: Hiermee stel ons die die BAS-plan aan sendelinge (en verantwoordelike gemeentes, stuurselle of sendingorganisasie wat by sendelinge betrokke is) beskikbaar om so vir hulle toekoms voorsiening te help maak. (As jy van so iemand bewus is, bring ook gerus die inligting onder hulle aandag.)
 4. Praktiese Wenk: Verskeie Sendelinge kla by my dat hulle grootste uitdaging is om geld wat hulle self gespaar het, maklik weer te onttrek wanneer hulle dringende fondse vir hulle bediening nodig het. Daarom beveel ons aan dat Sendelinge met hulle anker-Stuurgemeente of Stuursel in oorleg tree daaroor en ’n skriftelike bindende ooreenkoms tussen hulle opstel wat die sendeling verhoed om op sy eie binne ’n vasgestelde tydperk geld uit sy Portefeuljerekening te onttrek (dit hang uiteraard af van ouderdom en bedieningsituasie). Die kontrak sal dus toegang tot die fondse beperk tot die doel van aftrede en slegs in uitsonderlike gevalle met wedersydse toestemming verander word.

L.W. Die BAS-plan se doel is juis dat die portefeulje vir so lank as moontlik onaangeraak gelaat word vir maksimale groei en dat die portefeuljebestuurder genoeg geleentheid gegee word om die fondse optimaal te belê daarvoor. (In die geval waar Aanmoedigingshulp deel van die proses was, word ten minste 5 jaar vereis voor fondse onttrek kan word)

 • As eerste doelwit-bedrag om met ’n sinvolle Beleggingsfonds vir Aftreevoorsiening te begin, word verkieslik ’n minimum van R25,000 aanbeveel en hulle besin saam hoe om dit te bereik. Wanneer so ’n minimum bedrag wel beskikbaar is en al die prosesse en verantwoordelike persone in plek is, kan dit oorgedra word na die Portefeuljebestuurder as deel van die BAS-program. Daarvoor moet die nodige Aansoekvorm vir BAS-beleggingsfonds voltooi en al die inligting na die Portefeuljebestuurder per e-pos gestuur word.
 • Aanmoedigingsfonds om sendelinge te help om net te begin:

In die geval waar ’n sendeling die nederiger pad moet loop weens regtig beperkte begin-fondse, wil ons sterk aanbeveel: Begin nogtans daarmee, al is dit aanvanklik min.

In so ’n geval kan daar aansoek gedoen word by ons Aanmoedigingsfonds (waar bona fide sendelinge op beperkte skaal gehelp kan word met “saadkapitaal” soos fondse beskikbaar is)

Vir ‘n verduideliking van die stap vir stap proses hoe om beleggings te maak en meer inligting daaroor asook die voorwaardes daaraan verbonde, doen navraag by Chris Visser, vischris@telkomsa.net

Dra tot die fonds by: Persone wat gelei voel om self vir hierdie Aanmoedigingsfonds ’n bydrae te maak vir die doel soos verduidelik, is welkom om met ons te skakel vir meer inligting daaroor.

Hiermee deel ons die BAS-plan graag met alle sendelinge en stuurorganisasies of gemeentes wat hiervan gebruik wil maak om ’n sendeling so te help om beter vir aftrede te voorsien.

Kontak gerus as ons kan help.

[1]  Visser, Chris. 2011. Die Oorlog van die Woedende Draak teen die Vrou. Pretoria: Vissers vir Christus.

One response to “Belegginshulp vir die Aftreevoorsiening van Sendelinge

 1. Pingback: Belegginshulp-vir-die-aftreevoorsiening-van-sendelinge | KONINKRYKSFOKUS - KINGDOM FOCUS

Gee jou mening / Leave a reply