Bibles

Zulu Bible readingHulpmiddels vir Bybellees / Bible resources 

Lees jou Bybel met insig en entoesiasme / Read your Bible with insight and enthusiasm

  • Bybelgenootskap van SA: Lees die BYBEL op die web in verskillende tale.
  • YouVersionLees dieBybel GRATIS op jou foon, tablet en rekenaar. YouVersion is ‘n eenvoudige, advertensievrye Bybel wat God se Woord in jou daaglikse lewe inbring  / A free Bible on your phone, tablet, and computer.
  • YouVersion is a simple, ad-free Bible that brings God’s Word into your daily life. Why not start reading?
  • Lees gerus: YouVersion Bible App Hits 100 Million Downloads
  • E-sword vir Bybels en Hulpmiddels vir Bybeluitleg: e-Sword is a fast and effective way to study the Bible. e-Sword is feature rich and user friendly with more capabilities than you would expect in a free software package.
  • Kyk naBYBELSKOOL  (Daalikse goed uitgewerkte Bybeluitleg deur van Dr Chris van Wyk). Registreer daar om dit self gereeld te ontvang.

TERUG NA MENU

Gee jou mening / Leave a reply