Discipleship

DisSIPELSKAP.

Read… The framework of Disciplemaking

5) “Rooted” Discipleship Course Now Available for Churches

Dissipelskap en Ontdekkingsbybelstudie

Hoofstuk 5 van die verslag: ’n Ondersoek na Afrikaanse Gemeentes se Betrokkenheid by Sending.

▪ Hoofstuk 5: Dissipelskap en Ontdekkingsbybelstudie. Dis ou Bybelse begrippe wat tans in die Internasionale Kerkgroeibeweging nuwe betekenis gekry het. Sjoe, die ongelooflike getuienisse daaroor! Kan mens dit glo?
▪ Verbasend vir myself… Baie gemeentes dui aan dat hulle wel hiermee besig is. Sjoe; Dis wonderlike nuus, maar…
▪ Vra ek myself toe af…Verstaan almal dit dieselfde? Wat behels Bybelse Dissipelskap regtig? Hoe werk dit in die praktyk waar daar deesdae van soveel sukses getuig word?
▪ Omdat 89% van die respondente aandui dat hulle graag meer wil leer van “Dissipelmaking deur gebruik van Ontdekkingsbybelstudie”, gee die verslag ook ‘n verskeidenheid van hulpmiddels en ander materiaal daarvoor. Kyk en gebruik!
LAAI NET HOOFSTUK 5 VAN DIE VERSLAG HIER AF

L.W. Jy kan steeds ook die hele Verslag hier aflaai

As jy enige probleme met die aflaai ervaar,
kontak my gerus by vischris@telkomsa.net,
of +27 82 9269364
Koninkryksgroete,
Chris Visser

Die kerk se Sleutelwapen vir sy arsenaal: (Dissipelskap)

In my boek Die oorlog van die woedende draak teen die vrou skryf ek in Hoofstuk 10: Die regte wapens vir die oorlog, (bladsy 194) “Om hierdie sleutelwapen regtig te verstaan moet mens weer teruggaan na die begin: Die Groot Opdrag. Wat is dit regtig?”

Wat is die werklike Opdrag in die ‘Groot Opdrag’?

Die sogenaamde teks waarna mense normaalweg verwys as hulle van die Groot Opdrag praat is Mat 28:19  Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels… Wat is eintlik die “Opdrag” hier?

Die Griekse woord in hierdie teks vir wat normaalweg as die opdrag verstaan word en met ‘gaan’ vertaal word, is “πορευθεντες”, maar dis NIE ’n OPDRAG NIE! Dis wel ‘n Participium… en behoort dus beter vertaal te word as …‘terwyl julle gaan’ of ‘al ganende’.

‘n Bevel-woord word in Grieks in die Imperatief  vorm gegee. Die werkwoord met die bevelvorm hier is “μαθητευσατε ”… Die Imperatief of Opdrag is dus: ‘maak dissipels’.

‘n Beter vertaling van die hele teks sou dus wees… “Terwyl julle gaan” of “al ganende”, moet julle dissipels maak van alle nasies.” Of… “Julle moet dissipels gaan maak van al die mense onder al die nasies, oral waar julle sal gaan”.

Dus, die Opdrag in die ‘Groot Opdrag’ is “maak dissipels”!

Mens kan die kerk se hantering van Dissipelskap met reg beskou as die mees verwaarloosde skakel van die groot opdrag, wat grootliks misverstaan en onderbeklemtoon word. En tog is dit… dié Opdrag in die ‘Groot Opdrag’

Die misverstaan, ignorering en verwaarlosing van Dissipelskap in die praktiese bediening van die kerk en die kortpad-pogings om kerkgroei daarsonder te wil doen, dit is dalk die gevaarlikste wapen waarmee die vyand die kerk lamlê. Of sal mens sê dis eerder die kerk wat homself in die voet skiet deur dissipelskap te verwaarloos.

Laai gerus af en lees die res van die hoofstuk in  Hoofstuk 10: Die regte wapens vir die oorlog


Meer oor Dissipelskap (Gratis eBoeke):

Nog hulpmiddels oor Dissipelskap


TERUG NA MENU

Gee jou mening / Leave a reply