Facebook GROEP: Koninkryksfokus Werksgroep

Welkom om deel van ons Werksgroep te word.

Dit bied aktuele inligting oor Koninkryksprojekte tot eer van Christus Jesus om gelowiges uit te daag, te motiveer en toe te rus tot meer effektiewe Christelike getuienis en betrokkenheid /
Current information about Kingdom Projects in honor of Christ Jesus to challenge believers and to motivate and equip them for more effective Christian witness and involvement.

Klik op…

Koninkryksfokus Werksgroep