Gawe- en Diensprofielkursus – Verdere nuus.

Gawes-buitebladOns het reeds Koninkryksfokus se Gawe en Diensprofielkursus aan jou bekendgestel. Hiermee verdere nuus daaroor.

Ons kon die hersiening van die kursushandleiding uiteindelik voltooi en aan die drukkers oorhandig. Ek is baie opgewonde om dit tydens Pinkster in Jeffreysbaai (22-24 Mei) die eerste keer in die nuwe formaat aan te bied.

Ons het ook ‘n Opleiding ontwikkel vir die Groepfasiliteerders van die kursus (in die formaat van ‘n Power Point-aanbieding saam met verskeie video-hulpmiddels). ‘n Opleiding vir die ander Koninkryksfokus-kollegas om dit self as dosente aan te bied, vind plaas in Pretoria op 14 April

L.W.: Ander predikante wat belangstel om die materiaal te kom uitkyk en/of ook die opleiding te kom deurloop, is welkom om te kom inskakel; Kontak my gerus dadelik.

Vir meer inligting oor die Gawe en Diensprofielkursus, laai dit gerus hier af…

1. Bekendstelling van Gawe en Diensprofiel
2. Verduideliking van Gawe en Diensprofiel
3. Voorbereiding- Om vooraf in ag te neem
4. Welkom by Koninkryksfokus se Gawe en Diensprofiel-proses
5. Die wat meer wil leer- Kyk ook na Strenghtsfinder

Let Wel: Indien julle besluit om dit in die gemeente te gebruik, kontak ons asseblief so spoedig moontlik oor datums en getalle.

Kontak Chris Visser (VisChris) by

  • vischris@telkomsa.net of 082-9269364

Gee jou mening / Leave a reply