– God se Diamant skitter voort

GOD SE DIAMANT SKITTER VOORT – Die hoofboodskap van die Bybel vir vandag.

Prof. Adrio König skryf so oor die boek:

“Die Bybel is ‘n versameling geskrifte wat oor ‘n paar eeue geskryf is. Die mense het nie mekaar geken en onderling beplan wat en hoe om te skryf nie. Dit beteken van buite gesien is die Bybel ‘n deurmekaarspul. Mense verloor maklik koers in die Bybel en beland in dryfsand. Dis geskiedenis, digwerk, wysheid, briewe. Hoe kry ‘n mens ‘n greep op die Bybel?

Chris lees die Bybel nie van gister af nie. En hy lees nie die Bybel los en vas nie. Hy het raakgesien dat daar merkwaardige lyne deur die Bybel loop, sentrale sake wat oor en oor voorkom. Hy haak nie vas aan een of twee snaaksighede nie. Wat hy hier bied, is betroubare riglyne om jou te help om die Bybel só te lees dat dit jou sinvol aan die Here sal bind en jou lewe sal verryk. Jy sal nie met vreemde dinge weghardloop nie, maar doelgerig hardloop na die wenpaal toe.”

OM DIE BOEK AAN TE SKAF:

Laai ‘n DEMONSTRASIE-weergawe van die boek af by God se Diamant skitter voort (Demo)

‘n HARDE KOPIE kan by die Skrywer bestel word (@R100 plus aflewering).

Betalings kan op enige van die volgende maniere gedoen word:

In die ABSA bankrekening: Vissers vir Christus,

  • ABSA Centurion (Takkode 630-445)
  • Tjekrekening no 230-156-042

In die ENB tjekrekening: ForHisKingdom,

  • ENB Centurion (Takkode 250655)
  • Tjekrekening no 626-7682-3307

Bestel en verskaf jou posadres na vischris@telkomsa.net of SMS/WhatsApp na +27-82-9269364

(L.W. As jy die HARDE KOPIE aankoop, maar ook die interaktiewe skakels wil gebruik, sal die eBoek GRATIS aan jou per epos gestuur word. L.W.: Die Boek bied as eBoek … al die “onuitputlike bron van hulpmiddels” wat interaktief in die eBoek weergawe beskikbaar is).