Koninkryksgefokusde Missionale Gemeente

Die Ontwikkeling van ‘n KONINKRYKSGEFOKUSDE Missionale Gemeente.

Kort Opsomming:

  • Inleidende Sessie: God se Plan vir Sy Kerk
  • Afdeling A: Vier sessies met Teoretiese Begronding
  • Afdeling B: Agt Praktiese Strategieë om ‘n gemeente te Mobiliseer

Ideaal: Dat ons die materiaal oor ‘n Naweek in ‘n gemeente aanbied.

Dit kan ook op die volgende alternatiewe wyses deur gemeentes gebruik word.

  1. Opleiding (bekendstelling van materiaal) aan Leiers vir gebruik daarna in kleingroepe. (Daarna kan dit as ‘n  10 weke-proses in Kleingroepe gedek word).
  2. Aanlyn Internet-opleiding (met begeleiding deur ons volgens behoefte van die gemeente)
  3. Materiaal kan deur ons teen koste voorsien word of via die Internet afgelaai en self uitgedruk word.