HULPMIDDELS

toolsHulpmiddels vir die Mobilisering van Gemeentes vir ‘n meer effektiewe uitreikbediening

Tools for Mobilising and News about  the World & Missions

HULPMIDDELS VIR DIE MOBILISERING VAN ’N GEMEENTE SE GETUIENISPROGRAM.

Ek stel graag die hulpmiddels hieronder genoem, beskikbaar aan gemeentes wat dit wil benut vir die mobilisering van die lidmate in hulle gemeentes vir groter betrokkenheid by Wêreldevangelisasie (sending).

1. EVALUASIE VAN DIE HUIDIGE STAND VAN U GEMEENTE SE GETUIENISPROGRAM. As hulpmiddel om u gemeente se Getuienisaksie te evalueer, kan die aangehegde Evaluasievraelys hier afgelaai en gebruik word.

2. UITGEBREIDE KONSULTASIEPROSES OM GEMEENTES TE HELP OM HULLE SENDINGBEDIENING TE EVALUEER EN DAARVOLGENS DIE NODIGE REGSTELLENDE STAPPE TE NEEM.

3. VEREISTES VIR ‘N MISSIONÊRE GEMEENTE: Daar is sekere duidelike vereistes waaraan ‘n gemeente behoort te voldoen om in waarheid as ‘n Missionere gemeente beskou te word. Patrick Johnston gee nogal duidelike leiding daaroor. Laai dit hier af.

4. GELOOFSOFFERVERBINTENIS: Hoe om fondse vir ‘n gemeente se Getuienisaksies te kry.  

Ekself en verskeie kollegas met wie ons nou saamwerk is beskikbaar en ervare om gemeentes te help met die implementering van ‘n GOv-program vir hulle gemeente.

Gebruik gerus my boek: Ja! vir GELOOFSOFFERBELOFTES; Meer geld vir Sending”. Ek het enkele hoofstukke daarvan ook hier gedeel.

Laai hier af: Meer inligting oor die Implementering en Bestuur van ‘n Geloofsofferverbintenis-program 

5. HULP MET DIE ORGANISERING VAN KORT TERMYN UITREIKE: 

Deel dit gerus met vrymoedigheid met ander. 

6. SENDELINGE ONDERSTEUNINGSPANNE (SOS)

  • Ons begelei gemeentes in die ondersteuning van sendelinge op die veld deur  STEUNGROEPE vir hulle sendelinge te help inisieer;

7. KONINKRYKSNUUS / KINGDOM NEWS: Ons gee ook ‘n gereelde tweetalige E-nuusbrief uit om oor ‘n wye terrein inligting en motivering oor Sendingmobilisering te deel. Ons gebruik verder Facebook se Blaaie en Groepfunksies om aktuele nuus en inligting te deel. Lees hier meer daaroor 

Vir meer inligting kontak Chris Visser, Vissers vir Christus by…

TERUG NA MENU