Gebed/Prayer

Die noodsaaklikheid van Gebed vir Sendelinge is nie te debatteer nie.

Die ideaal is natuurlik om “ingelig” vir ‘n spesifieke Sendeling se persoonlike behoeftes te bid. Daarvoor moet met so ‘n sendeling kontak gemaak word en hulle Persoonlike Gebeds-nuusbrief aangevra word.

Joh 14:13-14 Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Mat 9: 37-38  Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

Gebedsriglyne en Hulpmiddels:

Gee jou mening / Leave a reply