KONINKRYKSFOKUS

Ons Mobiliseer die Kerk vir God se Koninkryk; We Mobilize the Church for His Kingdom;

Ons bedien veral gemeentes binne die AFRIKAANSE gemeenskap om hulle te bemagtig vir ’n Hand 1:8 hele wêreldgerigte Impak. 

[For more information about Global Focus, the organisational platform of the ministry of Koninkryksfokus, gaan na http://www.globalfocus.info/ ]

 Koninkryksfokus se Mobiliseringsproses

Die ontwikkeling van ’n Handelinge 1:8 Missionale Gemeente”

1. Doelwit: Koninkryksfokus bestaan om God maksimaal te verheerlik deur kerkleiers te help om hulle gemeentes meer effektief te begelei om die wêreld vir Christus te bereik, naamlik “Die ontwikkeling van ’n Handelinge 1:8 Missionale Gemeente”

2. Geskiedenis: Global  Focus  is op  27 Maart  1995 deur Dr.  Larry  Reesor  gestig. Larry het vir baie jare gedien as evangelis, leraar  en uitvoerende direkteur van ’n sendingorganisasie. Nadat hy die Skrif, kerkgeskiedenis en die uitreikbeweging bestudeer het,  tesame met verskeie jare se  praktiese ervaring, het  hy oortuig geraak dat God se missionale bediening op die volgende twee hoekstene rus. 

  • Dat die gemeente God se primêre instrument vir die evangelisering van die wêreld is.
  • Dat die leraar (en ander kerkleiers) deur God aangestel is om die gemeente so te begelei dat hulle ‘n visie vir die wêreld sal ontwikkel en om die lidmate daarvoor toe te rus deur die implementering van ’n verpersoonlikte, geprioritiseerde en geïntegreerde strategie.

3. Mobiliseringsproses:  Koninkryksfokus wil gemeentes help om die Nuwe Testamentiese voorbeeld van kerkwees na te volg om as gestuurde gemeentes by Wêreldevangelisasie betrokke te raak en te help dat die wêreld meer effektief vir Christus gewen sal word.

Hierdie proses het ’n bewese rekord oor etlike jare en word reeds in verskeie lande wêreldwyd toegepas. Dit bied aan gemeentes ’n eenvoudige praktiese strategie hoe om al die lidmate in die gemeente op ’n verpersoonlikte wyse maksimaal volgens hulle gawes- en diensprofiele te betrek en te help hoe om Persoonlik Betrokke te raak by die kerk se uitreiktaak wêreldwyd.

 

4. Kontakinligting:

Die bediening van Koninkryksfokus vir Afrikaanssprekende kerke staan onder leiding van die volgende raadslede. Kontak ons gerus as jy enige navrae oor die Koninkryksfokus-program het by…

[1] Missional” is the noun for missionary”, modified to be an adjective. Missional churches do what missionaries do.  A missional church” functions as a missionary in its community. (Stetzer, E.D. & Dodson, Mike. 2007. Comeback Churches. Nashville Tennessee: B & H Publishing.)

klik hier VIR MEER INLIGTING en verdere bekendstelling van die diens van koninkryksfokus