Meer Inligting…

VIR INLIGTING OOR AL ONS PROJEKTE:

Klik hierna vir… AL ONS KONTAKINLIGTING: 

MEER OOR KONINKRYKSFOKUS:

Vir meer Algemene Inligting van Koninkryksfokus, wat ons Mobiliseringsproses en ons  Opleiding behels (met ‘n voorbeeld van ons seminaarprogram oor ‘n naweek),  asook hoe ons die verdere begeleiding van ‘n gemeente hanteer (wat ons ooreenkoms met gemeentes behels) ens …  Dit kan alles by die volgende skakel afgelaai word:

WAT BETEKEN VERPERSOONLIKING?

Vir ‘n uiteensetting van Koninkryksfokus se Verpersoonlikingsproses, kyk by Gawe en Diensprofiel-kursus

VIR GEBRUIK IN KLEINGROEPE:

As hulpmiddel om die hele gemeente verder te betrek met die Opleiding van al die materiaal, kan alles ook binne Kleingroep-verband aangebied word. Sien Koninkryksfokus in Keingroepe

Gee jou mening / Leave a reply