Sign up here…

Koninkryksnuus/
Kingdom News

KONINKRYKSNUUS… is ‘n epos Nuusbrief wat periodiek uitgestuur word aan ’n hele paar duisend belangstellende Christen-kerkleiers wat ‘n verskil in die wêreld maak. Dit bevat inligting oor die stand van Wêreldevangelisasie en deel praktiese strategieë en hulpmiddels hoe om dit vanuit die plaaslike gemeente te bevorder.

This E-Newsletter, KINGDOM NEWS,  is periodically sent out to a few thousand concerned church leaders who are busy making a difference in this world. Thanks that I may take the freedom to also send it to you.

News is both in English and Afrikaans, although the majority of the posts will be in AFRIKAANS as this is my home langiage, but it will be according to the articles available and the language of a specific article.