Meetinstrumente vir gemeentes

Evaluering van jou gemeentebediening:

Die evaluering van die bediening in ‘n gemeente is van baie groot belang as mens enigsins wil vasstel hoe dit gaan en waar nodige aanpassings gemaak moet word.

Die volgende meetinstrumente is beskikbaar en jy is welkom om dit aan te pas en te gebruik soos jy wil.

Kommunikasie Vraelys van Getuienisbediening

(Hierdie is ‘n spesifieke gemeente se vraelys en dien slegs as voorbeeld; Jy kan dit uiteraard nie net so gebruik nie)

verdere Hulpmiddels

Ander Meetinstrumente:

Ontwikkel en aangebied deur Communitas.

Gemeentes wat behoefte het om met behulp van meetinstrumente hulle gemeente te evalueer, kan op Communitas se  webblad kyk na die verskillende meetinstrumente wat hulle  gebruik onder  Toolkit

Daar is onder andere die volgende meetinstrumente:

Gee jou mening / Leave a reply