SENDING

Doelwit van hierdie blog:

Om gemeentes te help met die Mobilisering van hulle lidmate vir ‘n meer effektiewe Getuienisbediening.

Om inligting en hulpmiddels vir Sending-uitreike en die beter ondersteuning van Sendelinge beskikbaar te stel.

Wat is Sending?

Welkom om in die boek “Ja vir Sending; Meer lof vir God”  meer daaroor te lees.