Ondersteuning van Sendelinge

SENDELINGE ONDERSTEUNINGSPANNE (SOS)

Ons begelei gemeentes in die ondersteuning van sendelinge op die veld deur  STEUNGROEPE vir hulle sendelinge te help inisieer.

Die volgende is die belangrikste elemente wat aandag behoort te kry:

  1. Sameroeper
  2. Kommunikasie
  3. Gebed
  4. Moreel
  5. Finansieel
  6. Logistiek
  7. Hervestiging

Lees ‘n baie goeie artikel oor die onderwerp hier…

Verdere artikels wat meer oor die Ondersteuning van Sendelinge uitbrei, kan hier afgelaai word. Sendingondersteuning.

Gee jou mening / Leave a reply