Ons Mobiliseringsproses

KONINKRYKSFOKUS

Ons Mobiliseringsproses

KF-logo

Ons Mobiliseer die Kerk… vir God se Koninkryk tot die maksimale verheerliking van God deur gemeentes te help ontwikkel tot Missionale Gemeentes volgens die strategie van Handelinge 1:8.

Ons Mobiliseringsproses: Koninkryksfokus wil gemeentes help om die Nuwe Testamentiese voorbeeld van kerkwees na te volg om as gestuurde gemeentes by Wêreldevangelisasie betrokke te raak en te help dat die wêreld meer effektief vir Christus gewen sal word.

Met ons proses wil ons gemeentes help om hulle lidmate te ontwikkel (te mobiliseer) tot ’n missionale Koninkryksgefokusde gemeente wat deur hulle getuienis ‘n groter verskil in die wêreld sal maak. Ons proses het ’n bewese rekord oor etlike jare en word reeds in verskeie lande wêreldwyd toegepas.

Die proses bied aan gemeentes ’n eenvoudige praktiese strategie hoe om al die lidmate in die gemeente op ’n verpersoonlikte wyse maksimaal volgens hulle gawes- en diensprofiele te betrek en te help hoe om Persoonlik Betrokke te raak by die kerk se uitreiktaak wêreldwyd.

As voorbeeld word die Engelse weergawe van hoe Global Focus die Mobiliseringsproses uitbeeld hieronder aangedui. Klik gerus hieronder…

Global Focus Mobilization Process

Koninkryksfokus bied verskillende eenmalige Opleidingsgeleenthede of staan gemeentes by met ‘n begeleidingsproses terwyl ons help dat elke lidmaat in die gemeente sy unieke persoonlike gawes daarvoor ontdek en maksimaal daarvolgens  betrokke raak.

Ons spesialiseer by Koninkryksfokus met: 

  • Konsultasiedienste vir Sendingmobilisering, opleiding en prediking om ’n meer effektiewe en dinamiese uitreikbediening in ‘n gemeente te implementeer.
  • Die ontwikkeling en beskikbaarstelling van materiaal en hulpmiddels (handleidings, boeke en video’s) om kerkleiers te help met ’n effektiewer sendingmobiliseringsproses
  • Hulp om meer fondse vir gemeentes se uitreikaksies te in d.m.v. die verduideliking, implementering en bestuur van ‘n GOV-program (Geloofsofferverbintenis)
  • Help ons gemeentes hoe om hulle sendelinge meer effektief te ondersteun en hulle lidmate meer persoonlik daarby te betrek.
  • Ons kan hierdie dienste ook op die internet aanlyn aanbied.

Kontak ons gerus as jy enige navrae oor die Mobiliseringsbediening van Koninkryksfokus het by…

[1] Missional” is the noun for missionary”, modified to be an adjective. Missional churches do what missionaries do.  A missional church” functions as a missionary in its community. (Stetzer, E.D. & Dodson, Mike. 2007. Comeback Churches. Nashville Tennessee: B & H Publishing.)

KLIK HIER VIR MEER INLIGTING EN VERDERE BEKENDSTELLING VAN DIE DIENS VAN KONINKRYKSFOKUS