Ons Vennote

Aardbol en Hande wat uitreikMedewerkers

Koninkryksfokus is baie bewus daarvan dat ons moet hande vat met ander medewerkers en organisasies wat dieselfde passie as ons het om gemeentes te bemagtig en te mobiliseer vir ons getuienistaak.

Ons werk daarom graag saam met … (JA, ook met JOU…)                         as MEDEWERKER) veral met ons…  (Klik hierna vir meer inligting)

koninkryksfokus  SE INTERNET EVANGELISASIE PROJEK. 

Ons werk ook so ver as moontlik saam met ANDER organisasies met dieselfde doel bv….

SAAWE: Suid Afrikaanse Aksie vir Wêreldevangelisasie 

Sien ook…

ANDER SENDINGORGANISASIES

 

 

TERUG NA MENU

 

Gee jou mening / Leave a reply