Ons Vennote

Aardbol en Hande wat uitreikVennote

Koninkryksfokus is baie bewus daarvan dat ons moet hande vat met ander organisasies wat dieselfde passie as ons het om gemeentes te bemagtig en te mobiliseer vir ons getuienistaak.

Ons werk daarom so ver as moontlik saam met ANDER organisasies met dieselfde doel.

SAAWE: Suid Afrikaanse Aksie vir Wêreldevangelisasie

Ek op ‘n Ad-Hoc basis ook deeltyds saam met www.SAAWE.org.za. Ek deel hulle visie, leer steeds baie by hulle en ervaar hulle energie en ondersteuning altyd bemoedigend.

SAAWE Projek: Fondse vir die aanstelling van Bongani Cele as personeellid by SAAWE.

Ons Ondersteun ook verskeie ander Sendelinge met hulle projekte:

Lees hier meer oor ons ondersteuning en betrokkenheid by ander sendingprojekte.  

 

TERUG NA MENU

 

Gee jou mening / Leave a reply